Forside

Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Informasjon om fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan kommune

MFI_4480_1200_PNG

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland åpnet 18. januar for at alle kan fiske etter regnbueørreten som rømte fra vår lokalitet Storfjell i Øksfjorden. Nordlaks har opprettet mottaksstasjoner på Pundslett og Øksneshamn og vil utbetale 300 kroner per fisk som leveres inn.