Forside

Søkefrist for sponsormidler 28. mars

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv, og kanskje spesielt til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Havfarm - en bærekraftig havbruksrevolusjon