Forside / Havfarmene

Havfarm illustrasjon

Havfarmene

Havfarmene skal gjøre nytt og egnet areal tilgjengelig for havbruk, og er det siste og mest synlige leddet i Nordlaks sin nye produksjonsstrategi.

Fordelene ved å øke det tilgjengelige arealet for havbruksnæringen er mange:

  • Mer areal muliggjør smartere bruk av det begrensede arealet inne i fjordene. Vi kan gjøre bedre koordinerte brakklegginger.
  • Større avstand mellom anleggene vil redusere smittepress fra lakselus.
  • Areal med større dyp og mer stabile havstrømmer muliggjør en enda lavere biologisk belastning.
  • Mer tilgjengelig areal vil kunne redusere arealkonfliktene i de beskyttede fjordstrøkene

Status

Nordlaks søkte i november 2015 om 39 utviklingstillatelser for å realisere konseptet Havfarmene. Søknadene om utviklingstillatelser er i desember 2016 fortsatt gjenstand for saksbehandling hos Fiskeridirektoratet.

Klarering av lokalitet

Nordlaks har i 2016 startet prosessen for å få en klarert lokalitet til den første Havfarmen. Det ble søkt dispensasjon fra Hadsel kommunes arealplan sommeren 2016. Søknaden er ikke avklart, da Norsk Ornitologisk Forening i Nordland påklaget kommunens beslutning om dispensasjon fra arealplanen. Nordlaks skal på bakgrunn av denne klagen planlegge og gjennomføre en utredning av hvilke konsekvenser tiltaket kan få for fuglelivet i Ulvøyværet naturreservat. Utredningen vil også foreslå avbøtende tiltak der det måtte være nødvendig. Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn, med frist for innsendelse av innspill 03.02.17. Evt. innspill sendes til Akvaplan niva v/ Kjetil Sagerup (kjetil.sagerup@akvaplan.niva.no). Melding om forslag til planprogram, samt forslag til planprogram for konsekvensutredningen finnes under.

Om Havfarmen

  • Lengde: 431 meter. Bredde: 54 meter. Dypeste dypgang: 10 meter. Dybde på not: 60 meter.
  • Skal ligge på svai i åpent farvann, forankret med teknologi fra offshoreindustrien.
  • Skal ha roterbare thrustere (propeller) for framdrift og posisjonering.
  • Skal redusere organisk belastning, smittepress fra lakselus og rømningsfare.
  • Skal forbedre fiskevelferd, kostnadseffektivitet og sikkerhet.
  • Den første Havfarmen vil koste totalt rundt én milliard kroner. En betydelig andel er utviklingskostnader som kan reduseres for de neste byggene.

For spørsmål om Havfarm-prosjektet ta kontakt med vår miljøkoordinator Bjarne Johansen: Tel. 959 08 921, e-post bjarne.johansen@nordlaks.no

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Bjarne Johansen, miljøkoordinator i Nordlaks. Telefon: 959 08 921 E-post: bjarne.johansen@nordlaks.no

Pressekontakt: Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks. Telefon: 971 93 203 E-post: lars.martinussen@nordlaks.no

Materiell