Grunnrenteskatten vil fortsatt gjøre stor skade

Eirik Welde, CEO i Nordlaks.

Regjeringa la tirsdag frem en proposisjon om grunnrenteskatt på havbruk til Stortinget. Proposisjonen bygger i hovedsak på forslaget som ble sent på høring i fjor høst, og gir fortsatt et svært høyt samlet skattenivå for havbruksnæringa. Våre beregninger viser at det samla skattetrykket  blir på over 70%.

I tillegg til et høyt samlet skattenivå er innretningen på skatten komplisert. For eksempel skal det opprettes et prisråd som skal fastsette laksepris, slik at vi kan ende opp med å skatte av inntekter vi ikke har.

Forslaget bygger videre på en teoretisk tanke om at grunnrenteskatten er investeringsnøytral. Det er den ikke. Rett og slett fordi de fleste investeringer i verdikjeden ikke er fradragsberettiget.

I praksis flytter Regjeringa store pengesummer fra kysten til Staten. Vedum tar feil når han fremstiller det som om at det ikke påvirker investeringer. Regnestykket går ikke opp – ei krone kan bare brukes en gang.

For Nordlaks sin del tror vi den daglige drifta stort sett vil gå som før. Men den foreslåtte grunnrenteskatten treffer der det gjør mest vondt. Nemlig i vår evne til å investere og skape arbeidsplasser hos oss og hos våre leverandører.

Vår oppfordring til et samlet Storting er å lese fjellvettregel nr. 8 – vend i tide, det er ingen skam å snu. La oss beholde investeringskapital langs kysten, slik at vi kan fortsette å skape livskraftige lokalsamfunn.