Sertifiseringer

Nordlaks jobber kontinuerlig for å bli mer bærekraftig. Nedenfor kan du lese om våre sertifiseringer, og hva disse innebærer samt hvilke av våre lokasjoner som er ASC-sertifiserte.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. sertifiseringen er en internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd i verdikjeden. Den tar for seg dyrevelferd og helse, mattrygghet, miljøvern, samt ansattes helse og velferd. Dette sertifikatet viser at produksjonen hos Nordlaks følger standardens krav i alle ledd.

 

 

Cápsulas de zumo compatibles con Dolce Gusto® 100% Naturales - Zutec®IFS Food

Infotekst om IFS kommer.

ASC

ASC-standarden setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks. Den har fokus på dyrevelferd, og miljømessige og sosiale forhold. Det stilles krav til at Nordlaks er åpen, og at vi årlig rapporterer data fra anleggene og fasilitetene våre. Nordlaks Sales AS og Nordlaks Produkter AS er sertifisert i henhold til MSC Chain of Custody standarden, og skal opprettholde ASC-sertifiseringen gjennom hele verdikjeden. Nedenfor kan du lese mer om lokalitetene våre som er ASC-sertifisert.

Kosher Logos

Kosher

Infotekst kommer.

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) for ansvarlig havbruk stiller spesifikke krav til rapportering fra driften på våre lokaliteter. Nedenfor kan du lese mer om våre ASC-sertifiserte lokaliteter.

Holandselv i Kvæfjord kommune

Lokaliteten ligger i Gullesfjorden utenfor Holand i Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark fylke (Sør-Troms). Lokaliteten ligger skrått ut fra land på mellom 70 og 190 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

17176

Kapasitet

4395 tonn

Siste utsett

høst 2019-generasjon

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

1,87 % (H2019)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
  • 09.09.2020: Rødnebbterne (Sterna paradisaea), død, fast i fuglenett.

  • 09.09:2020: Tyvjo (Stercocarius parasiticus), død, fast i fuglenett.

Toppsund Vest

Lokaliteten ligger vest i Toppsundet i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke (Sør-Troms). Lokaliteten ligger skrått ut fra land, orientert mot nord/sør på mellom 80 og 110 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

30236

Kapasitet

5670 tonn

Siste utsett

Vår 2022-generasjon.

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

-0,73 % (mer fisk registrert slaktet enn satt ut. Tellefeil ved utsett i anlegget). Vår 2020-generasjon.

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei.

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr

Oppdateres løpende

Ytre Hadseløy

Lokaliteten ligger i Hadselfjorden i Hadsel kommune i Nordland. Lokaliteten ligger om lag 5 kilometer vest av Hadseløya hvor Nordlaks sin første havfarm “Jostein Albert” er lokalisert.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

39777

Kapasitet
Klarert kapasitet: 3 120 tonn
Midlertidig kapasitet: 10 000 tonn (til 31.12.2025, kan omsøkes som permanent kapasitet)
Siste utsett

Våren 2022

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

1,21 % (høst 2018-generasjonen, slaktet ut våren 2021). Tall for 2021-utsettet kommer.

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr

Ingen

Finnkjerka

Lokaliteten Finnkjerka ligger i Raftsundet i Hadsel kommune. Lokaliteten ligger i et strømutsatt område nært land, over bunn som skråner ned mot om lag 75 meters dyp mot senter av sundet. Det er et dypere område vest for lokaliteten (100-130 meters dyp).

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

13527

Kapasitet

5460 tonn

Siste utsett

Høst 2021.

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

2,48 % (H2018)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr

Molgavlen

Lokaliteten Molgavlen ligger sør i Raftsundet, rett nord for øya Molla, i Vågan kommune. Lokaliteten ligger i et strømutsatt område, orienter nord/sør ut fra land, over et område som skråner nedover i nordlig retning, fra om lag 40 meter til over 100 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

13293

Kapasitet

3120 tonn

Siste utsett

høst 2020-generasjon

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.