Ferievikarer Nordlaks Smolt - Røkting og vedlikehold

Nordlaks Smolt AS er et høyteknologisk havbruksselskap som driver landbasert produksjon av smolt. Smoltproduksjonen skal økes fra 3 500 til 10 000 tonn innen få år, fordelt på anleggene på Innhavet, Mørsvikbotn og Nusfjord.  Nordlaks Smolt er et datterselskap i Nordlaks-konsernet og sysselsetter i dag 50 medarbeidere.  

Vi er i gang med ferieplanleggingen for 2023 og søker etter ferievikarer til våre settefiskanlegg på Innhavet, Mørsvikbotn og Nusfjord. 

Arbeidsoppgaver
  • Røkting, fôring og tilsyn med fisk med tilhørende oppgaver (driftsavdeling/lokalitet:  Innhavet, Mørsvik og Nusfjord)
  • Vedlikehold og diverse forefallende oppgaver (vedlikeholdsavdeling/lokalitet: Innhavet og Mørsvik)

Arbeidstiden er hovedsakelig vanlig dagtid mandag til fredag.  Men avhengig av ulike aktiviteter knyttet til produksjonen, så kan også arbeidstiden variere.  

Husk å føre på hvilke avdeling/lokasjon søknaden er rettet til, og hvilke tidsperiode du kan jobbe.  

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning og/eller erfaring er en fordel, men ikke et krav.
Du vil få god opplæring og jobbe sammen med erfarne operatører/personell. 

Personlige egenskaper

Du er positiv, blid og ansvarsfull og står gjerne på ekstra når det trengs.

Vi tilbyr
  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø.
  • Hyggelige kollegaer i et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til tariff/regulativ
Søk på stillingen