Mål for prosjektet

Målet for prosjektet er å bedre de miljømessige og fiskevelferdsmessige produksjonsbetingelsene i havbruksnæringen. Med Havfarmene skal Nordlaks flytte den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase ut av fjordene og lenger bort fra andre akvakulturlokaliteter enn det som er vanlig i dag.

Havfarmene skal plasseres i områder som ikke kan utnyttes til oppdrett med dagens tilgjengelige utstyr. Dette er mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, og typisk større dyp. Disse lokalitetene vil gi gode miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser.

 
Den stasjonære Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020.

Den stasjonære Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020.

 

Kort historikk og milepæler

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Den 24. november 2017 søkte Nordlaks om totalt 39 utviklingstillatelser for bygging av tre ulike Havfarmer. Den 22. desember 2016 fikk Nordlaks ti utviklingstillatelser for bygging av en stasjonær Havfarm, men etter klagebehandling fikk Nordlaks den 5. september 2017 fikk Nordlaks endelig tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: den stasjonære og den dynamiske Havfarmen. 

  • 13. februar 2018: byggekontrakt for den stasjonære Havfarmen.

  • 26. oktober 2018: Innlegg av “Havfarm-rognen” i det nye settefiskanlegget på Innhavet i Hamarøy.

  • 6. november 2018: Stålkutteseremoni for den stasjonære Havfarmen

  • Sommeren 2019: forberedelser av fortøyninger på lokaliteten til den stasjonære Havfarmen

  • Våren 2020: Ferdigstillelse på verft og transport til lokalitet

  • Sommeren 2020: Utsett av fisk i den stasjonære Havfarmen

TBA: Fremdriftsplan for den dynamiske Havfarmen

 
 
 
Spredning stasjonær.jpg

Stasjonær Havfarm

Den stasjonære Havfarmen vil ha en forankringsløsning i baugpartiet. Denne Havfarmen vil ligge på svai hvor anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning. 

Den stasjonære Havfarmen vil bli søkt plassert på lokalitet sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

Dynamisk Havfarm screencap.jpg

Dynamisk Havfarm

Den dynamiske Havfarmen vil ikke ha en permanent forankringsløsning, men vil basere seg på dynamisk posisjonering og fremdriftssystemer for å kunne holde posisjon uten fortøyning samt forflytning. Det vil planlegges for lettere forankringsløsninger for å avlaste fremdriftssystemene og redusere drivstofforbruk nå Havfarmen skal ligge på den samme lokaliteten over tid.

Den dynamiske Havfarmen kan dermed flyttes mellom områder avhengig av årstid, vær og vind eller andre brukeres interesser. 

 
 

Nordlaks-modellen

Skjematisk oversikt av Nordlaks-modellen

Skjematisk oversikt av Nordlaks-modellen

Nordlaks-modellen er en tredelt produksjonsmodell som også etterligner laksens naturlige livssyklus. Laksens reise starter i landbaserte anlegg i ferskvann, hvor den oppholder seg til den er stor nok til å komme ut i fjorden. I et tradisjonelt oppdrettsanlegg vil laksen være frem til den er stor og robust nok til å komme videre til de tøffere forholdene lenger til havs, i Havfarmen.

Med en slik produksjonsmodell vil Nordlaks oppnå kortere produksjonstid i sjø, og både de tradisjonelle lokalitetene samt Havfarmen kan brakklegges langt hyppigere enn hva som er vanlig i dag. Det gir bedre kontroll på lakselus, og det er mer skånsomt for miljøet rundt lokalitetene når den mest intensive delen av produksjonen, altså når fisken er stor, skjer i mer eksponert farvann med større dyp og mer strøm enn hva som er vanlig i dag.

Siden Havfarmen også skal befinne seg langt unna eksisterende anlegg, så klarer vi å utnytte det forebyggende prinsippet om å skille fisken både i tid og rom langt bedre enn i dag. Nordlaks-modellen setter disse grunnleggende, og andre, forebyggende tiltak mot blant annet lakselus i system slik at vi oppnår størst mulig effekt.

Vi mener denne produksjonsstrategien, som Havfarmene muliggjør, legge til rette for bedre fiskehelse og fiskevelferd, og ikke minst gjøre det mulig å fjerne behovet for å behandle mot lakselus.

 
 
Nordlaks har bestilt to nye brønnbåter, som blir levert i henholdsvis 2020 og 2021.

Nordlaks har bestilt to nye brønnbåter, som blir levert i henholdsvis 2020 og 2021.

Norges største settefiskanlegg står klart på Innahvet i Hamarøy i løpet av 2019.

Norges største settefiskanlegg står klart på Innahvet i Hamarøy i løpet av 2019.

 
 

Fiskevelferd

En av de viktigste forutsetningene for design var en konstruksjon som kan beskytte fisken mot de største miljølastene (vind, strøm og bølger) som kan bli en utfordring i mer eksponerte havområder. Samtidig måtte konstruksjonen tillate tilstrekkelig vannutskifting også i perioder med mindre strøm. Sikkerhet og komfort for anleggets operatører har også hele tiden vært i fokus, sammen med en målsetning om et design som, sammen med den eksponerte plasseringen, reduserer det miljømessige fotavtrykket aktiviteten setter på havbunnen, i tillegg til å bidra forebyggende mot lakselus.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Operatørenes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet har vært et sentralt premiss i prosjektet. Det betyr at design, arbeidsoperasjoner og utstyr planlegges med dette utgangspunktet. Nødvendig oppdrettsteknisk utstyr vil være plassert på Havfarmen, blant annet på skinnegående servicevogner. Dette bidrar også til å redusere behovet for interaksjon med andre anlegg, noe som hever biosikkerheten i anlegget sammenlignet med tradisjonelle anlegg. 

Havfarm_MidnightSun_LowRes.jpg
 
Havfarm 1 detalj.jpg

Tekniske data

LENGDE: 385 meter
BREDDE: 59.5 meter 
DYBDE I RISS: 37.75m 
NOT: 69 000 m3, 56 m dyp 
ENERGIKILDER: landstrøm, generatorer.

 

Kontaktpersoner

18-02-13-DSC_3606-Social&Web (2048px).jpg

Prosjektleder

Bjarne Johansen

Telefon: +47 76 11 85 30

18-04-11-DSC_2240-HighRes JPEG (sRGB) Lars.jpg

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef Nordlaks
Lars Fredrik Martinussen

Telefon: +47 971 93 203

 
 

Nedlastinger

Nedlastbare filer om Havfarm-prosjektet

Faktaark-forside.png

Faktaark

Faktaark i PDF om Havfarm-prosjektet. Faktaarket omfatter informasjon om konseptet, deltagere og prosjektets filosofi knyttet til sikkerhet, fiskehelse og miljø.

LFC_Havfarm 004_lowres jpg.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

Havfarm 1 side uten bakgrunn.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen som viser hele konstruksjonen fra siden.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

 
LFC_Havfarm_LowRes.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

Stasjonaer%20havfarm%20storm%20november17.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design