Ny sjef for Nordlaks Smolt AS

Øivind Skjevling (41) blir administrerende direktør i Nordlaks Smolt AS fra nyttår. Foto: Nordlaks/pressefoto

Øivind Skjevling (41) blir administrerende direktør i Nordlaks Smolt AS fra nyttår. Foto: Nordlaks/pressefoto

I forrige uke ble det kjent at Eirik Welde tar over sjefsstolen i Nordlaks-konsernet. Nå er også hans etterfølger i Nordlaks Smolt AS klar. Øivind Skjevling (41) er i dag prosjektleder i Nordlaks Smolt og tiltrer i stillingen som administrerende direktør fra nyttår.

– Øivind er en dyktig leder med stor innsikt i alle sider av driften og den utviklingen som nå skjer i Nordlaks Smolt. Jeg har jobbet tett med Øivind helt siden han kom til oss, og er imponert over den jobben han har lagt ned og de resultatene han har skapt. Jeg er trygg på at Nordlaks Smolt i ham får en dyktig leder som også vil sikre kontinuitet i en viktig fase for Nordlaks Smolt og for konsernet som helhet, sier påtroppende konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Skjevling har en mastergrad i akvakultur fra NTNU, og hadde bak seg en karriere i Aibel, Tine og Eiva Safex før han kom til Nordlaks i 2014. I Nordlaks Smolt har han jobbet tett med ledelsen også på de store utviklingsprosjektene på selskapets anlegg på Innhavet i Hamarøy.

– Nordlaks Smolt er et veldrevet selskap i vekst. Mine prioriteringer blir i første omgang å lede selskapet gjennom ferdigstilling av anlegget på Innhavet samtidig som vi skal levere smolt av den samme høye kvaliteten som vi gjør i dag, sier Skjevling.

Kontor i Harstad

Skjevling er opprinnelig fra Vega, men bor i dag i Harstad sammen med kone og tre barn. Til daglig sitter på Nordlaks sitt kontor i Kasfjord drøye 10 kilometer utenfor byen, men vil være mye tilstede på selskapets tre settefiskanlegg.

– Jeg er selvfølgelig takknemlig for tillitserklæringen det er å bli tilbudt å lede Nordlaks Smolt videre. Det er veldig inspirerende å se at man kan få nye roller og mer ansvar i Nordlaks-konsernet, sier Skjevling.

Ferdigstilling i 2019

Byggeprosjektet på Innhavet har pågått siden før Skjevling begynte i selskapet, og var også det første han jobbet med som prosjektleder. I dag er det snart vann i den første avdelingen av det nye smoltanlegget, selskapet har nylig ansatt 6 nye medarbeidere og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2019.

– Vi er helt klart inne i en spennende og utfordrende fase, men jeg kjenner organisasjonen. Vi har et dyktig og hardtarbeidende lag i Nordlaks Smolt, og det gjør meg også trygg på at vi klarer å løse de oppgavene vi har foran oss, sier Skjevling.

Eirik Welde inspiserer et av karene i det nye smoltanlegget på Innhavet. Welde avløses av Øivind Skjevling som sjef for Nordlaks Smolt ved nyttår. Bilde fra november 2018.

Eirik Welde inspiserer et av karene i det nye smoltanlegget på Innhavet. Welde avløses av Øivind Skjevling som sjef for Nordlaks Smolt ved nyttår. Bilde fra november 2018.