Nedgang i lakselus i Vesterålen

Det har vært mindre lakselus i oppdrettsanleggene i Vesterålen i 2018 enn tidligere år, og trenden fortsetter så langt i 2019.

– Alle selskapene har gjort en betydelig innsats og det har skapt resultater. Det gjennomføres tidligere tiltak, man samarbeider om tiltak og man planlegger bedre og med lengre tidshorisont enn før. Det skjer også utvikling innen både avl og fôr, samtidig som bruken av legemidler mot lakselus er betydelig redusert, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Høsten er normalt sett den mest krevende perioden med tanke på lakselus. Også lakselusa trives best når det er relativt varmt i havet, og den utvikler seg dermed raskere. Oppdretterne må holde antallet lakselus per oppdrettsfisk under 0,5 (voksne hunnlus), med unntak av en periode på våren når grensen er 0,2.

Høsten 2018 var det mindre lus per oppdrettslaks- og regnbueørret i Nord-Norge. Også i Vesterålen var det betydelig lavere enn årene før. Fra og med uke 34 og ut 2018 var det i gjennomsnitt 0,11 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i Vesterålen, mot 0,29 i gjennomsnitt for de tre foregående årene (2015-2017) .

Gjennomsnitt antall kjønnsmodne (hun) lakselus i Vesterålen og Lødingen 2015-2017 samt 2018 og de første ukene av 2019. Kilde: Bartenswatch.no

Gjennomsnitt antall kjønnsmodne (hun) lakselus i Vesterålen og Lødingen 2015-2017 samt 2018 og de første ukene av 2019. Kilde: Bartenswatch.no

– Også for Nordlaks var tallene for 2018 positive. Havbruksnæringen har ikke løst utfordringene med lakselus ennå, men utviklingen går i riktig retning. Det er helt klart motiverende for videre innsats, sier Welde i Nordlaks, som har vanligvis har 15-20 oppdrettsanlegg i drift i området nordre Nordland og sørlige Troms.

Nordlaks satser på forebyggende tiltak som luseskjørt, samarbeid med andre oppdrettere om koordinert områdedrift og drift av Miljøflåten, som fjerner lakselus med bruk av lunkent vann, i samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm.

– Fremover satser Nordlaks enda mer på forebygging. Når det nye settefiskanlegget på Innhavet står klart forventer vi å øke gjennomsnittstørrelsen på settefisken betydelig. Det innebærer at vi har den kortere tid i sjøen, og dermed reduserer utfordringen ytterligere. Vi forventer også at Havfarm og den produksjonsstrategien vi legger opp til der vil gi en positiv effekt, sier Welde.

Nylig meldte Folkehelseinstituttet at bruken av legemidler mot lakselus har falt betydelig siden toppen i 2014, og at nedgangen fortsatte i 2018. Bruken av de enkelte legemidlene mot lakselus er kuttet med mellom 49 og 100 %, mens bruken av hydrogenperoksid er redusert med nærmere 80 % siden toppen i 2014.

– Denne nedgangen har Nordlaks også bidratt til. Vi har redusert antall badebehandlinger med rundt 90 prosent siden 2014, uten at vi har måttet øke bruken av alternative metoder som lunkent vann tilsvarende. Det skyldes at vi både har valgt å slakte fisk i stedet for å behandle den, og fordi vi har klart å få større effekt av forebyggende tiltak. Men ansvarlig dyrehold handler også om å ha mulighet for å bruke legemidler dersom det er behov for det. Ansvarlig bruk av legemidler kan i fremtiden være nødvendig også i vår matproduksjon, men vi ønsker så klart å bruke minst mulig, sier Welde.

Welde mener imidlertid at havbruksnæringen ikke kan sleppe ned skuldrene og anse kampen som vunnet helt enda.

– Biologisk produksjon er alltid uforutsigbar, og vi er ikke i mål. 2019 og tiden fremover kan fremdeles by på utfordringer. Det har jo ikke kommet en trylleformel for å bli kvitt utfordringen med lakselus, og den tror vi ikke kommer heller. Vi er innstilt på å fortsette det møysommelige og nitidige arbeidet med å forbedre alle sider av drift, utstyr, avl, fôr og produksjonsstrategi for å få effekt i arbeidet mot lakselusen samtidig som vi tar vare på laksen vår. Klarer vi det så er det jo også håp om fremtidig vekst og mer aktivitet i næringen vår og hos leverandørene også i Vesterålen, avslutter Welde.