Algeoppblomstringen i Ofoten, Astafjorden og Lofoten

Torsdag 22. mai klokken 15:30

Troms:

Ingen endringer i negativ retning på noen av våre lokaliteter. Vannet ser ut til å klarne opp på lokaliteten Ytre Stræte.

Nordland:

Ingen endringer i adferd eller dødelighet på noen av Nordlaks sine lokaliteter.

De kortsiktige prognosene av strømretninger og utbredelsen av alger i området tilsier at Kalvehodet er utsatt, men det er stor usikkerhet på grunn av komplekse strømforhold i området og usikkerhet rundt påvirkning fra vind som har tatt seg noe opp fra i går. Det kommer inn resultater fra Kystvakta/SINTEF sin kartlegging av Ofoten/Vestfjorden som viser høyere konsentrasjon av alger i området sør av Offersøya og ved lokaliteten Kalvhodet enn ved forrige måling (21. mai).

Nordlaks iverksatte evakuering av fisk fra Kalvhodet ca klokken 13:00. Det står omtrent 350 000 fisk á 3 kg på lokaliteten, som flyttes til Bergvikodden i Vesterålen (Hadsel). Hver tur er anslått å ta nærmere 18 timer, og det kreves sannsynligvis 6 laster for å tømme lokaliteten.

Nordlaks gjør løpende vurderinger av fiskevelferden under flytteoperasjonen, og vil avbryte dersom transporten vurderes som farlig for fisken.

Mannskapene i Nordlaks har gått inn i den andre uken av en situasjon som allerede har krevd en enorm innsats og mer arbeid enn normalt. Vi ber om forståelse for at Nordlaks ikke kan sette av ressurser til å håndtere besøk av presse ute på lokalitet mens vi står i dette arbeidet. Fokuset vårt må være å ivareta HMS, sikre fiskevelferden og gjennomføre på en effektiv måte.

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen, tel: 971 93 203

Bilder:

Alle bilder: Ivar Johnsen/Nordlaks

Bildene er fra opplastingen av den første fisken som evakueres fra lokaliteten Kalvhodet.


Onsdag 22. mai klokken 22:00

Troms:

Det er ikke rapportert om ny dødelighet ved noen av våre lokaliteter i Troms. Nytt estimat for dødeligheten ved Ytre Stræte er at 1,2 millioner laks har dødd (nedjustert fra 1,3 millioner). Gjennomsnittstørrelse på fisken var 1,3 kg.

Nordland:

Nordlaks har så langt ikke hatt dødelighet på noen av våre lokaliteter i Øst-Lofoten. Det siste døgnet har algeoppblomstringen i indre deler av Ofotfjorden bredt seg, eller flyttet seg utover mot ytre deler av Ofoten. Det har vært dødelighet ved lokalitetene Stabben (Ellingsen Seafood) og Rinøyvåg (Mortenlaks).

Havforskningsinstituttet anslår at algebeltet beveger seg videre vestover mot Øst-Lofoten i løpet av de neste dagene. Nordlaks har fortsatt fisk på lokalitetene Våtvika (ved Molla utenfor Svolvær), Kalvhodet (ved utløpet av Øksfjorden) samt Hallvardøy og Fornes (inne i Øksfjorden) i dette området.

Store mannskaper i Nordlaks har siden forrige uke jobbet med å gjøre klar lokaliteter og merder i Vesterålen for å kunne evakuere fisk fra de utsatte lokalitetene i Øst-Lofoten. Evakueringen av Våtvika (1,5 millioner laks med snittvekt på 650 gram) startet i går ettermiddag (21. mai) og ventes å være avsluttet i natt (natt til 23. mai). Arbeidet har gått raskere enn først planlagt, først og fremst på grunn av at Nordlaks har fått tilgang på Cermaq sin brønnbåt “Steigen”.

Det gjøres løpende vurderinger om hvilke andre lokaliteter som eventuelt vil bli evakuert etter Våtvika (evnt. Kalvhodet, Fornes eller Hallvardøy). Kystvakta og SINTEF tar nå vannprøver i området som vil være en del av grunnlaget for slike vurderinger.

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen, tel: 971 93 203, e-post: lfm@nordlaks.no

Nyttige linker:

Les mer om algene hos Havforskningsinstituttet: http://www.imr.no/hi/nyheter/2019/mai/dette-vet-vi-om-den-sakalte-dodsalgen-i-nord-norge

Barentswatch (kart over lokalitetene): https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/27996/2019/19

Bilder

Bilder fra lasting av fisk på lokaliteten Våtvika i Øst-Lofoten. Tatt av Nordlaks sine mannskaper 22. mai.

Tirsdag 21. mai klokken 11:00

(Opprinnelig publisert på facebook.com/nordlaks) Det har vært en krevende uke siden oppblomstringen av alger førte til mye død laks på lokaliteten vår Ytre Stræte i Astafjorden (Sør-Troms). Innsatsen fra Team Nordlaks har vært enorm, men det har også frustrasjonen over å måtte se på at husdyrene våre lider og dør som følge av algene.

På Ytre Stræte var det akutt dødelighet blant laksen vår mellom 14. mai og 18. mai. Ingen flere lokaliteter er per nå påvirket av algeoppblomstringen.

Vi har satt krisestab og arbeider ut fra at oppblomstringen kan utvikle seg over tid. Vi fokuserer nå på Ofoten og Øst-Lofoten, og jobber med et scenario hvor algene kommer ut av Ofoten og vestover mot Lofoten.

Planen er å evakuere laks fra de mest utsatte av våre lokaliteter i Øst-Lofoten til Vesterålen. Arbeidet med å gjøre klar nye lokaliteter i Vesterålen har allerede pågått i flere dager, men selve evakueringen er planlagt å starte i dag.

Mattilsyn og Fiskeridirektorat er tett på situasjonen og er løsningsorientert for å få gjort dette på en ansvarlig og god måte.

På Ytre Stræte har vi mistet opp mot 1,3 millioner laks. Dette er altså allerede alvorlig, først og fremst for husdyrene våre, men også for Team Nordlaks som står i en krevende situasjon. Vi krysser fingrene for at algeoppblomstringen avtar, men vi fortsetter å planlegge ut fra at det ikke vil skje med det første.

Bilder