Nordlaks lyser ut 10 Havfarm-stillinger

Den 23. juli 2019 lyser Nordlaks ut de første 10 Havfarm-stillingene.

Havfarmen leveres fra verftet på nyåret, og vil være på plass i Hadsel i Vesterålen våren 2020. Den samme sommeren skal Havfarmen gjennom et testprogram og innkjøring før utsett av den første fisken.

Allerede mandag 23. juli 2019 lyser Nordlaks ut de første 10 stillingene som skal bemanne Havfarmen. Målet er at alle ti skal være på plass i Nordlaks-systemet innen 1. januar 2020. Tiden fra ansettelse til Havfarmen ankommer lokalitet vil benyttes til opplæring og kursing, bekjentgjøring med enheten, utvikling av prosedyrer mm..

Det skal ansettes to skift á fem personer i følgende stilinger:

  • Stabilitetsansvarlig: navigatør (minimum D3)

  • Teknisk ansvarlig: maskinist (minimum M4)

  • Kokk/matros: ansvarlig for matlaging, proviantering mm.

  • Akvatekniker: minimum fagbrev akvakultur.

  • ROV-operatør: tekniker, ROV-pilot

Komplette stillingsutlysninger publiseres på denne siden Nordlaks.no den 23. juli 2019.

Om Havfarmen

Den første Havfarmen er stasjonær, og skal være fast stasjonert på en lokalitet sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Prosjektet startet i 2015, og ble i 2017 tildelt til sammen 21 utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer om prosjektet her.

Ilustrasjon av den første Havfarmen til Nordlaks. Nordlaks/NSK Ship Design.

Ilustrasjon av den første Havfarmen til Nordlaks.
Nordlaks/NSK Ship Design.


Flere illustrasjoner av Havfarmen og bilder fra byggeprosess ved verft samt mobilisering av fortøyninger på industriområdet til Nordlaks på Børøya i Hadsel: