Nordlaks lyser ut 11 Havfarm-stillinger

Nordlaks søker driftsleder og besetning på 10 personer som skal bemanne den første Havfarmen.

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med base i Hadsel i Vesterålen. Nordlaks har aktivitet langs hele verdikjeden fra stamfisk til marked, og vi har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. Nordlaks vil være med når fremtiden skapes, og vi jobber nå med å realisere de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen i Norge. Havfarm 1 vil være på plass i Vesterålen våren 2020, og vil sammen med våre andre prosjekter gjøre det mulig å ta nye steg i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Gå direkte til stillingsutlysningene

Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Sjøareal er i dag en vesentlig begrensning for videre utvikling av havbruksnæringen, og tilgang til nytt areal er en nødvendighet for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg innenfor fiskevelferdsmessige og miljømessig forsvarlige rammer. Derfor bygger vi Havfarmene. Les mer om Havfarm-prosjektet og målene med prosjektet her.

Havfarm 1 blir stasjonær, og har fått lokalitet sør-vest av Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Den første sommeren skal Havfarmen gjennom et testprogram og innkjøring, før vi setter ut den første fisken i anlegget. Vi ansetter nå driftsleder og den faste besetningen på to skift á 5 personer som skal jobbe om bord i Havfarmen. Målet er at mannskapet skal være klart i Nordlaks - systemet innen 1. januar 2020. Tiden frem til Havfarmen ankommer blir brukt til opplæring, kursing og til å bli kjent med enheten som nå er under bygging i Kina.

Vi søker etter mannskap med kompetanse, pågangsmot og iver etter å ta del i prosjektet og skape gode resultater. Dette er en unik mulighet for å være med i et banebrytende prosjekt og til å være med på å forme fremtidens havbruksnæring.

Vil du være med å skape fremtiden sammen med oss?

LFC_Havfarm 004 JPG logo PNG8.png