Interessentmøte Hamarøy og Tysfjord

Nordlaks invitererer til interessentmøte torsdag den 5. September kl. 18.00 -20.00 på Arran lulesamiske senter på Drag.

Interessentmøtet gjelder spesielt matfisklokalitetene til Nordlaks i Tysfjord og settefiskanlegget på Innhavet og Mørsvik. Nordlaks drifter matfisklokalitetene Stormneset, Forsåstorvika, Risvik og Hulløyhamn i Tysfjorden.

Nordlaks går gjennom siste tids drift på lokalitetene og fremtidige planer. Arbeidet med reguleringsplan for Havfarm i Hamarøy kommune blir også omtalt.

Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere samt Hamarøy og Tysfjord kommune inviteres til å delta.

Alle interessenter oppfordres til å komme med innspill og spørsmål som kan forberedes til møtet. Det må være Lars Fredrik Martinussen (telefon 971 93 203, e-post lfm@nordlaks.no) i hende senest den 3. September.

Det blir enkel servering. Vel møtt!

Lokaliteten Forsåstorvika i Tysfjord. Foto: Nordlaks

Lokaliteten Forsåstorvika i Tysfjord. Foto: Nordlaks