Posts tagged personal
Nordlaks gjør endringer i konsernledelsen

Eirik Welde (42) tiltrer 1. januar 2019 som ny konsernsjef i Nordlaks-konsernet. Welde er i dag administrerende direktør for Nordlaks Smolt AS. Nåværende konsernsjef Inge Berg tiltrer samme dag i nyopprettet stilling som direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling. Endringene gjøres mens Nordlaks er i en fase med rask utvikling og mange store investeringsprosjekter.

Read More