Nordlaks Produkter AS

Fabrikken på Børøya i Hadsel er samlokalisert med administrasjonen i Nordlaks-konsernet. Her arbeider rundt 260 personer, litt avhengig av sesong. Produkter slakter alt for Oppdrett, i til tillegg rundt 30 000 tonn for andre oppdrettere; totalt rundt 70 000 tonn årlig de siste årene. Videreforedling samt produksjon av restråstoff er også en del av Produkter.

MFI_1718.jpg
 

N-169

Nordlaks Produkter, Børøya

N-169 er bemannet med kompetanse og utstyr for å ta vare på kvaliteten til laks og regnbueørret, fra den ankommer i ventemerd til den forlater fabrikken som ferdig produkt.

 
 
Bilde nordlaks sortering nettside.png

Slakteprosess

Fabrikken til Nordlaks Produkter, N-169, omfatter både slakteri og videreforedlingsanlegg for laks og regnbueørret. Fiskevelferd, mattrygghet, helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet samt sporbarhet og effektivitet er de viktigste aspektene ved vår produksjon. Fabrikken har kapasitet til å håndtere mer enn 70 000 tonn (slaktevekt) av laks og regnbueørret hvert år.

N-169 er i forkant når det gjelder energieffektivitet og bærekraft. Nordlaks Produkter tar vare på alt råstoff. Det er i dag bare blodet til fisken som vi ikke har funnet en løsning for videreforedling av. Ellers utnyttes over 99 % av råstoffet som kommer inn i fabrikken; alt fra filet til restprodukter som fiskeproteinkonsentrat og fiskeolje.

I tillegg til fisken fra Nordlaks Oppdrett, så slakter Nordlaks Produkter omlag 30 000 tonn råsfott fra andre oppdrettere i regionen.

N-169 er sertifisert etter standardene IFS Food, GlobalG.A.P og GMP+.

 
MFI_2414.jpg

Videreforedling

Om lag 10 prosent av Nordlaks sin egen produksjon går til videreforedling. På de spesialiserte produksjonslinjene kan vi lage både fersk og fryst bein- og skinnfri filet i ulike størrelser, fryste porsjonspakninger og pre-rigor filet. 

Hovedproduktet er “senterkuttede” fileter (porsjonspakninger), som er individuelt pakket (vakuum) og deretter hurtigfryst (IQF).

Kvaliteten ivaretas gjennom et nøyaktig arbeid med sporbarhet, effektivitet og hygiene.

Se på siden “product range” (engelsk) for mer informasjon om produktportefølje. 

 
MFI_2989.jpg

Hurtigfrysing

Fryseteknologi er et annet aspekt hvor Nordlaks skiller seg fra mange konkurrenter. Alle fryseprosesser på N-169 baserer seg på IQF-prinsippet. Den enkelte porsjonspakning eller hele laks flyttes gjennom fryserne på transportbånd.

Ved temperaturer under - 40 °C gjennomfryses produktene på få minutter. Det hele skjer langt raskere enn ved konvensjonelle metoder. Den hurtige innfrysingen gjør at iskrystallene som dannes inne i produkter er færre og mindre, og kvalitetsforringelsen som er forbundet med konvensjonell innfrysing blir minimert.

Resultatet? Nordlaks-kvalitet. 

 
MFI_2006.jpg

Bioteknisk avdeling

Vi er særlig stolt over vår produksjon av lakseolje og proteinkonsentrat, som opprinner fra restprodukter fra både slakteri- og videreforedling. Tidligere ble slike restprodukter ansett som avfall, men i dag gjør både teknologi og kompetanse det mulig å foredle til høyverdige produkter som kan selges til et bredt spekter av anvendelser.

I dag brukes Nordlaks sin lakseolje som råvare til både kosttilskudd, petfood (kjæledyrfôr) og dyrefôr.

Ingen ressurser skal gå til spille.

 

 

Ledelse

I Nordlaks Produkter AS har vi organisert slakting og videreforedling samt konsernfunksjoner i administrasjonen. Se kontakt oss for generell informasjon om kontoradresse etc.

 
18-04-11-DSC_2396_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Administrerende direktør

Roger Mosand

Telefon: 76 11 81 17

Crop_1600.jpg

Kommersiell direktør

Merete N. Kristiansen

Telefon: +47 975 18 909

Fabrikksjef

Therese Berg

Telefon: 76 11 81 16

18-04-11-DSC_2204_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Produksjonssjef slakteri

Sigurd Jacobsen

Telefon: 916 97 805

18-04-11-DSC_2614_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Produksjonssjef filetfabrikk

Gry Wingan

Telefon: 76 11 81 14

18-04-11-DSC_2145_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Teknisk sjef

Kurt-Ivan Dishington Johnsen

Telefon: 76 11 85 22

 
18-04-11-DSC_2170_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Produksjonssjef bioteknisk avd.

Alexander Hanssen

Telefon: 76 11 85 65

18-04-11-DSC_2593_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Kvalitetssjef

Odd H. Johannessen

Telefon: 76 11 81 15

18-04-11-DSC_2560_HighRes JPEG (sRGB)_edited.jpg

Salgssjef

Anja Strand

Telefon: 76 11 81 04

 
Terje farge.jpg

Personalsjef

Terje Bjermeland

Telefon: 76 11 81 61

IT-sjef

Hans Tore Bråten

Telefon: 905 19 615

Regnskapssjef

Kjell Olav Duås

Telefon: 76 11 85 61

 

Siste nytt fra Nordlaks Produkter

MFI_1168.jpg