Nordlaks har aktivitet i 12 kommuner i Nordland og Troms, fra Dyrøy i Troms i nord, til Sørfold i Nordland i sør – og hvert år deler Nordlaks ut sponsormidler til store og små prosjekter i disse lokalsamfunnene.

Gjennom sponsorvirksomheten skal Nordlaks bidra til samfunnsansvar og samfunnsengasjement, vi skal støtte gode formål og skape stolthet internt i egen organisasjon.

Ønsker du å søke om sponsormidler til ditt lag, organisasjon eller forening så ber vi deg om å lese gjennom teksten under og benytte søknadsskjemaet lenger ned på siden. Husk at du bør begrunne hvorfor Nordlaks skal bidra til sponsorstøtten, og hva Nordlaks får igjen for sponsorstøtten.

Kriterier for vurdering av sponsorsøknader

Nordlaks deler ut sponsormidler til drift eller prosjekter i regi av idrettslag, foreninger eller andre frivillige organisasjoner. Våre sponsorater skal være relevante for vår virksomhet og tiltak som retter seg mot barn og unge prioriteres. Videre legger vi vekt på følgende tre områder når søknadene vurderes:

  • Tiltak i de lokalsamfunnene som Nordlaks er en del av

  • Tiltak som kan bidra til interesse for eller rekruttering til havbruksnæringa

  • Tiltak for positive fritidsaktiviteter, som kultur og idrett.

Søknadsfristen for 2019 er 1. mars.

I søknadsskjemaet må søkerne blant annet oppgi e-post til kontaktperson, kontaktdetaljer til laget eller foreningen, formålet pengene skal benyttes til og hvordan dette skal finansieres. Spørsmål om søknaden rettes til Brita Eilertsen på telefon 76 11 81 69 eller epost, hvor også vedlegg til søknaden kan sendes:

 

Søknadsperioden for 2019 ble avsluttet 1. mars.