Nordlaks i dag

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med base på Stokmarknes i Vesterålen. Konsernet er eid av Inge Berg med familie, og selskapenes aktivitet spenner seg fra avlsarbeid i den ene enden, til salg og markedsføring av førsteklasses produkter av laks- og regnbueørret i den andre.

Fra settefiskanlegget i Mørsvika

Fra settefiskanlegget i Mørsvika

Nordlaks Smolt AS

All settefiskproduksjon i Nordlaks er organisert i selskapet Nordlaks Smolt AS. Nordlaks har tre landanlegg; Mørsvika, Innhavet og Nusfjord. Her produseres all den laks- og ørretsmolt som Nordlaks har behov for, i tillegg til en liten produksjon som selges til andre selskaper. Det jobber 40 personer i Smolt.

Nordlaks Smolt AS
Org. nr: 991 193 332
Straumsnes, 8260 Innhavet

Lokaliteten Hallvardøy i Lødingen. Foto: Marius Fiskum

Lokaliteten Hallvardøy i Lødingen. Foto: Marius Fiskum

Nordlaks Oppdrett AS

Oppdrettsavdelingen, som er organisert i selskapet Nordlaks Oppdrett AS, produserer rundt 40 000 tonn laks og regnbueørret hvert år. Selskapet har 39 lokaliteter fordelt på 9 kommuner i Nordland og Troms. Oppdrett er organisert i to driftsenheter; Nordland og Troms, hver med omtrent halvparten av produksjonen. Oppdrett hadde 127 ansatte i 2018.

Nordlaks Oppdrett AS
Org. nr: 955 750 802
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Sortering av laks i slakteriet på Børøya. Foto: Marius Fiskum

Sortering av laks i slakteriet på Børøya. Foto: Marius Fiskum

Nordlaks Produkter AS

Fabrikken på Børøya i Hadsel er samlokalisert med administrasjonen i Nordlaks-konsernet. Her arbeider rundt 240 personer, litt avhengig av sesong. Produkter slakter alt for Oppdrett, i til tillegg rundt 30 000 tonn for andre oppdrettere; totalt om lag 70 000 tonn per år. Videreforedling (filetprodukter) samt produksjon av restråstoff (fiskeolje og fiskemel) er også en del av Produkter. Les mer om Produkter.

Nordlaks Produkter AS
Org. nr: 976 725 859
Boks 224, 8455 Stokmarknes

 
Visningsanlegget i Blokken

Visningsanlegget i Blokken

Akvakultur i Vesterålen AS og Aquavisning AS

Nordlaks driver to visningssentre for akvakultur, lokalisert i henholdsvis Blokken i Vesterålen og ved Lofotakvariet i Kabelvåg (Lofoten). Visningssentrene inviterer alle barnehager og skoler i regionen på besøk for å lære mer om laks, ørret og havbruk, og er i tillegg åpen for turister og lokalbefolkning i sesongen. Akvakultur i Vesterålen samarbeider også med videregående skole om både rekruttering og utdanning til havbruksnæringen. AIV hadde 5 ansatte i 2018.

Akvakultur i Vesterålen
Org. nr: 993 505 005
Gårdsveien 32, 8406 Sortland

Illustrasjon av Nordlaks sin nye brønnbåt

Illustrasjon av Nordlaks sin nye brønnbåt

NL Brønnbåt AS

NL Brønnbåt er et nytt selskap i Nordlaks-porteføljen, som skal eie den første at to nye brønnbåter som Nordlaks har kontrahert. Den første nye brønnbåten leveres i 2020 og organiseres i selskapet NL Brønnbåt AS. Denne brønnbåten blir 84 meter lang, 19 meter bred og kan laste omtrent 600 tonn laks. Brønnbåten blir verdens første med LNG/hybrid fremdrift, noe som reduserer CO2-utslippene med 30 % og NOx med 90 %. 

Nordlaks Brønnbåt AS
Org. nr: 921 870 876
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Illustrasjon av Nordlaks sine to nye brønnbåter

Illustrasjon av Nordlaks sine to nye brønnbåter

Nordlaks Transport AS

Nordlaks har kontrahert to nye brønnbåter som leveres i henholdsvis 2020 og 2021. Nordlaks Transport AS skal eie den andre at de to nye brønnbåtene. 

Nordlaks Transport AS
Org. nr: 980 855 260
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Brønnbåt AS

Nordlaks Brønnbåt AS blir et rent crew-selskap for organisering av ansatte i driften av brønnbåttjenestene i Nordlaks.

Nordlaks Brønnbåt AS
Org. nr: 920 285 600
Boks 224, 8455 Stokmarknes

 
Nordlaks logo

Nordlaks logo

Nordlaks Holding AS

Holdingselskapet i Nordlaks-konsernet.

Nordlaks Holding AS
Org. nr: 919 331 097
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Smoltanlegget på Innhavet

Smoltanlegget på Innhavet

Nordlaks Eiendom AS

Eierskapet til grunn og bygninger i Nordlaks-konsernet er samlet i selskapet Nordlaks Eiendom AS. Fiskebøl Eiendom AS er et helheid datterselskap av Nordlaks Eiendom AS.

Nordlaks Eiendom AS
Org. nr: 976 725 913
Boks 224, 8455 Stokmarknes

 

Illustrasjon: stasjonær Havfarm

Illustrasjon: stasjonær Havfarm

Nordlaks Havfarm AS

Nordlaks inngikk i februar 2018 kontrakt med verftet CIMC Raffles (Yantai, Shandong, Kina) om bygging av den første Havfarmen. Byggestart er i løpet av 2018, og Havfarmen målet er utsett av første fisk i 2. kvartal 2020. Målet med Havfarmen er å ta i bruk nytt areal til havbruk, og å bidra til å løse miljø- og arealutfordringene i havbruksnæringen. Les mer om Havfarm-prosjektet. 

Nordlaks Havfarm AS
Org. nr: 920 363 555
Boks 224, 8455 Stokmarknes