Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern som skaper verdier av alle ressursene i verdikjeden fra rogn til bord. 

Med sete på Stokmarknes har vi aktiviteter fra avlsarbeide i den ene enden til salg og markedsføring av førsteklasses produkter av laks og rengbueørret i den andre. Nordlaks skal utvikle selskapet, vi skal bidra til utvikling av havbruksnæringen, og Nord-Norge som er vårt hjem. Vi skaper fremtiden.

Nordlaks FB header story.jpg

Drivkraften i Nordlaks er landsdelen vi bor og virker i. Nordlaks ble født på Stokmarknes, og herfra har vi som familieeid havbrukskonsern utviklet oss videre. I dag er vi et helintegrert selskap med drift og eierskap i rogn- og smoltproduksjon, brønnbåtselskap, slakteri, filetfabrikk, vi driver foredling av restprodukter, salgsavdeling og to visningssentre. Nå møter vi framtida med stort fokus på utviklingen av ny oppdrettsteknologi gjennom Havfarmene. Vi er sikre på at nøkkelen til en videre bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen, er å ta i bruk nye havområder til havbruk.

Vår vekst og utvikling skjer i de lokalsamfunnene der vi er tilstede. I dag har Nordlaks aktivitet i 12 kommuner i Nordland og Troms. Siden starten i 1989 har mange lokalsamfunn nytt godt av de ringvirkningene selskapet skaper i takt med vår utvikling. 

Vi er med og former framtiden i Nord-Norge. Derfor er vi opptatte av å lede an i teknologiutvikling i alt vi gjør, for å sikre at vi produserer mat på en bærekraftig måte også i fremtiden. Samtidig som vi er del av en næring med stor betydning for sysselsetting, bosetting og framveksten av kompetansearbeidsplasser langs kysten vår. 

I dag er vi etablert i 12 kommuner i nordre Nordland og Sør-Troms. 420 mennesker som arbeider i Nordlaks skaper også et stort antall årsverk hos våre underleverandører.  

Det startet med matfiskproduksjon da eier og gründer Inge Berg satte ut sin første smolt på lokaliteten Hanøy i Hadsel i 1989. I Nordlaks produserer vi også settefisken vår selv, blant annet på noen av Norges mest moderne anlegg i Hamarøy og Sørfold. Smolten skal ut i et av våre 40 matfiskanlegg, som på mange måter er selve hjertet i bedriften. Her legger flinke oppdrettere all sin stolthet i at vår fisk skal få en god oppvekst i et trygt og rent miljø.

Slakteriet og filetfabrikken kom i 2001, og en ny, topp moderne fabrikk ble etablert i 2012. I dag produserer vi 41.000 tonn laks og regnbueørret og slakter 70.000 tonn hel fisk. Totalt 2-3000 tonn videreforedlede produkter forlater fabrikken på Børøya. Hos oss finner du også verdens største spiralfryser for laks med det flotte navnet IceBerg™. Hele fisken skal brukes, så alt avskjær og slog som før var å betrakte som avfall, går inn i selskapets oljefabrikk. Det er bærekraft i praksis.