Åpne møter i Hadsel, Dyrøy, Tysfjord og Harstad

Nordlaks inviterer i september og oktober til fire åpne interessentmøter i henholdsvis Hadsel, Dyrøy, Tysfjord og Harstad. Møtene er åpne for alle som ønsker mer informasjon om vår drift ved lokaliteter i sjø eller på land i de enkelte områdene.

På møtene vil vi gi informasjon om Nordlaks, vår aktivitet og drift på lokalitetene i området. Det er anledning for å stille spørsmål.

Interessentmøtene vil også ta opp relevant informasjon om den frivillige miljøsertifiseringen ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere, samt kommunen og andre offentlige institusjoner inviteres til å delta på møtet.

Alle deltakere kan komme med innspill og spørsmål i forkant som kan tas opp som saker på møtene. Innspill kan gis i påmeldingsskjema (under).

Hadsel

Tidspunkt: Tirsdag 12. september. kl. 18.00 – 20.00.
Sted: Nordlaks på Børøya. Benytt hovedinngangen.
Påmeldingsfrist: Søndag 10. september kl 18.00

Harstad 

Tidspunkt: Onsdag 13. september 18.00 – 20.00
Sted: Nordlaks sin landbase i Kasfjord
Påmeldingsfrist: Mandag 11. september kl 18.00

Tysfjord

Tidspunkt: Onsdag 20. september 18.00 – 20.00
Sted: Tysfjord Turistsenter, Storjord
Påmeldingsfrist: Mandag 18. september kl 18.00

Dyrøy 

Tidspunkt: Tirsdag 3. oktober kl. 18.00 – 20.00
Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn
Påmeldingsfrist: Søndag 1. oktober kl 18.00

Agenda for møtene
  1. Kort presentasjon av Nordlaks-konsernet og lokalitetene
  2. Driftsplaner, miljø, lusebehandlinger og utviklingsprosjekter
  3. Frivillige sertifiseringer
  4. Nordlaks sine rutiner for å behandle innkomne klager.
  5. Spørsmål fra salen/innkomne spørsmål
Påmelding