Sponsormidler

Nordlaks sponser årlig ulike aktiviteter og foreninger/lag ettersom vi mener det er viktig å gi tilbake til lokalsamfunnene vi opererer i. Gjennom sponsorvirksomheten skal Nordlaks bidra til lokalt engasjement og frivillige organisasjoners viktige arbeid for bolyst i vår region - og vi ønsker å bidra til å skape stolthet i egen organisasjon.

Tidligere har vi hatt èn årlig sponserunde på våren, men fra og med 2023 vil vi ha løpende sponsing. Det betyr at du eller din forening/lag kan søke om støtte gjennom hele året. Markedsavdelingen i Nordlaks vil gå gjennom sponsorsøknadene, og gi deg tilbakemelding snarest mulig. Kun søknader som kommer inn via eposten sponsing@nordlaks.no vil vurderes.

Ønsker du å søke om sponsormidler til ditt lag, organisasjon eller forening så ber vi deg om å skrive en utfyllende søknad, og kriteriene på venstre side er førende for Nordlaks sine vurderinger for innkomne søknader. I søknaden må du blant annet oppgi epost til kontaktperson, kontaktdetaljer til laget/foreningen, hvilken sum du søker om, formålet pengene skal benyttes til, samt hvordan tiltaket skal finansieres. Husk at du i søknaden bør begrunne hvordan ditt prosjekt bidrar til våre målsetninger for sponsorater. Dersom du har andre spørsmål knyttet til sponsing ber vi om at du sender disse til sponsing@nordlaks.no.

Vi behandler søknader fortløpende og svarer normalt innen 4-6 uker.

Søk via sponsing@nordlaks.no