Åpenhet og tillit

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. Nordlaks har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i lang tid. På denne siden finner du dokumentasjon som bekrefter at Nordlaks oppfyller kravene som Åpenhetsloven stiller. Nordlaks har også utarbeidet ARP-rapporter for Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter. ARP er en del av likestillings- og diskrimineringsloven, og stiller krav til hvordan arbeidsgivere skal hindre diskriminering og fremme likestilling på en systematisk og planmessig måte.

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

Vi ser på arbeidet med aktsomhetsvurderinger som en kontinuerlig prosess. Målet for oss i Nordlaks er å oppnå reell forbedring for mennesker i både vår egen virksomhet og blant våre leverandører og kunder. Vår verdikjede er sammensatt, der de fleste av våre kunder er utenlandske bedrifter spredt over ulike deler av verden, og våre leverandører er både lokale og internasjonale. For å kunne gjennomføre grundige aktsomhetsvurderinger i denne komplekse verdikjeden, er vi nødt til å jobbe på en risikobasert måte, samtidig som vi forventer et tett samarbeid med våre forretningspartnere.

På denne siden vil Nordlaks gi en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og publisere dem for første gang innen 30. juni 2023, i tråd med kravene satt av Åpenhetsloven.

Nedenfor finner du linker til informasjon Nordlaks har utarbeidet tilknyttet arbeidet.

 

Redegjørelse åpenhetsloven Nordlaks Konsern 2023
Etiske retningslinjer for leverandører

 

ARP-rapport for Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter

Nordlaks har utarbeidet en ARP-rapport (Aktivitet og Redegjøringsplikt-likestilling og diskriminering) for Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter for 2022.

ARP er en del av likestillings- og diskrimineringsloven, og stiller krav til hvordan arbeidsgivere skal hindre diskriminering og fremme likestilling på en systematisk og planmessig måte. Nordlaks er en kompleks organisasjon med mange ansatte med ulik bakgrunn, og kontinuerlig arbeid med likestilling og mangfold er viktig for oss. Verdiene våre er ansvarlige, real og nyskapende, våre verdier forplikter oss også i arbeidet med likestilling og mangfold. Rapportene beskriver hvordan Nordlaks i 2022 har arbeidet med likestilling og mangfold.

Arbeidet består i hovedsak av fire steg:

Undersøke risiko – analysere årsaker – iverksette tiltak – vurdere resultater.

Lønnsrapportering er hvert andre år og er ikke med i årets rapport.

 

ARP Nordlaks Oppdrett 2022
ARP Nordlaks Produkter 2022