Sertifiseringer

Nordlaks jobber kontinuerlig for å bli mer bærekraftig. Nedenfor kan du lese om våre sertifiseringer, og hva disse innebærer samt hvilke av våre lokasjoner som er ASC-sertifiserte.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. sertifiseringen er en internasjonal standard som ivaretar produksjonen i alle ledd i verdikjeden. Den tar for seg dyrevelferd og helse, mattrygghet, miljøvern, samt ansattes helse og velferd. Dette sertifikatet viser at produksjonen hos Nordlaks følger standardens krav i alle ledd.

Global G.A.P. CoC Certificate Nordlaks Sales AS

Global G.A.P. GRASP Nordlaks Holding AS

Global G.A.P. Nordlaks Holding AS

ASC

ASC-standarden setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks. Den har fokus på dyrevelferd, og miljømessige og sosiale forhold. Det stilles krav til at Nordlaks er åpen, og at vi årlig rapporterer data fra anleggene og fasilitetene våre. Nordlaks Sales AS og Nordlaks Produkter AS er sertifisert i henhold til MSC Chain of Custody standarden, og skal opprettholde ASC-sertifiseringen gjennom hele verdikjeden. Nedenfor kan du lese mer om lokalitetene våre som er ASC-sertifisert.

Cápsulas de zumo compatibles con Dolce Gusto® 100% Naturales - Zutec®IFS Food

IFS Food Standard vurderer produktene og produksjonsprosessene for å evaluere en matprodusents evne til å produsere trygge, autentiske og kvalitetsprodukter i henhold til lovkrav og kundespesifikasjoner. Den støtter bedrifter i å møte de økende kravene til åpenhet og sporbarhet i markedet og bidrar til å forbedre produktintegriteten og øke effektiviteten. Nordlaks Produkter AS er IFS sertifisert. IFS Food oppfyller kriteriene til Global Food Safety Initiative – GFSI.

 

HACCP - A.M.M.53

HACCP

HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien, særlig med hensyn til forurensning av mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer. Systemet hjelper oss med å sikre at alle risikoene ved mattryggheten til produktene våre er kjente, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå.

 

GMP+ logo

Kosher

Kosher-sertifisering er stempelet for kosher-godkjenning av et rabbinsk byrå som bekrefter at de har sjekket produktenes ingredienser, produksjonsanlegg og faktisk produksjon for å sikre at alle ingredienser, derivater, verktøy og maskiner ikke har spor av ikke-kosher-stoffer. Kosher-sertifisert-symbolet forsikrer forbrukere om at både det faktiske produktet og dets produksjon overholder alle Kosher-lovens krav.

 

GMP+ logo

GMP+ certification

Godkjenningen viser at vi produserer trygge fôr ingredienser i henhold til kundespesifikasjoner og lovkrav. Dette oppnår vi gjennom kontinuerlige forbedringer, høy kompetanse, et levende kvalitetssystem og bærekraftige løsninger.

FDA godkjenning

Godkjenningen viser at laks produsert hos Nordlaks Produkter AS er godkjent for eksport til USA.

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) for ansvarlig havbruk stiller spesifikke krav til rapportering fra driften på våre lokaliteter. Nedenfor kan du lese mer om våre ASC-sertifiserte lokaliteter.

Vår neste revisjon vil være i uke 15/2024 på lokaliteten 39777 Ytre Hadseløya. Interessenter kan kontakte DNV revisor Kim André Karlsen på tlf. +47 970 41 446, eller e-post kim.andre.karlsen@dnv.com

Forsåstorvika

Lokaliteten ligger i Tysfjorden, nord for Forsaneset i Hamarøy kommune i Nordland fylke.

Lokalitetsnummer

19278

Kapasitet

6240 tonn

Siste utsett

Vår 2023

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

Data vil komme

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

Global G.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
FiskemåkeCommon gullLarus canusVU108.08.2022Nei
Sum:1
Litjevika

Lokaliteten ligger i Dyrøysundet utenfor Dyrøyhamn i Dyrøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Lokalitetsnummer

35317

Kapasitet

3600 tonn

Siste utsett

Vår 2023

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

Data vil komme

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

Global G.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
Sum:0
Holandselv

Lokaliteten ligger i Gullesfjorden utenfor Holand i Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark fylke (Sør-Troms). Lokaliteten ligger skrått ut fra land på mellom 70 og 190 meters dyp.

Lokalitetsnummer

17176

Kapasitet

4395 tonn

Siste utsett

Høst 2021

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

6,75 % (H2021)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Ingenregistreringersistetoår
Toppsund V

Lokaliteten ligger vest i Toppsundet i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke (Sør-Troms). Lokaliteten ligger skrått ut fra land, orientert mot nord/sør på mellom 80 og 110 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

30236

Kapasitet

5670 tonn

Siste utsett

Vår 2022-generasjon.

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

1,03% (V22)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei.

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
StorskarvGreat cormorantPhalacrocorax carboNT102.03.2023Nei
FiskemåkeCommon gullLarus canusVU117.09.2022Nei
FiskemåkeCommon gullLarus canusVU108.08.2022Ja
GråhegreGrey heronArdea cinereaLC105.08.2022Ja
StorskarvGreat cormorantPhalacrocorax carboNT105.08.2022Ja
Sum:5
Ytre Hadseløya

Lokaliteten ligger i Hadselfjorden i Hadsel kommune i Nordland. Lokaliteten ligger om lag 5 kilometer vest av Hadseløya hvor Nordlaks sin første havfarm “Jostein Albert” er lokalisert.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

39777

Kapasitet
Klarert kapasitet: 3 120 tonn
Midlertidig kapasitet: 10 000 tonn (til 31.12.2025, kan omsøkes som permanent kapasitet)
Siste utsett

Vår 23 (H22)

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

0,90% (H21)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Ingenregistreringersistetoår
Finnkjerka

Lokaliteten Finnkjerka ligger i Raftsundet i Hadsel kommune. Lokaliteten ligger i et strømutsatt område nært land, over bunn som skråner ned mot om lag 75 meters dyp mot senter av sundet. Det er et dypere område vest for lokaliteten (100-130 meters dyp).

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

13527

Kapasitet

5460 tonn

Siste utsett

Høst 2022.

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

0,85 % (H2020)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
Sum:0
Molgavlen

Lokaliteten Molgavlen ligger sør i Raftsundet, rett nord for øya Molla, i Vågan kommune. Lokaliteten ligger i et strømutsatt område, orienter nord/sør ut fra land, over et område som skråner nedover i nordlig retning, fra om lag 40 meter til over 100 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

13293

Kapasitet

3120 tonn

Siste utsett

Høst 2022-generasjon

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

0,1% (H2020)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
Sum:0
Høgholmen

Lokaliteten Høgholmen ligger i Flatøysundet mellom Flatøya og Helløya i Harstad kommune. Lokaliteten er orientert i nord-øst/sør-vestlig retning over 60-110 meters dyp.

Akvakulturregisteret

Link til oppføring.

Lokalitetsnummer

10536

Kapasitet

6615 tonn

Siste utsett

Vår 2023

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

2,63% (V 2021)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
GråmåkeEuropean herring gullLarus argentatusVU117.07.2022Nei
HettemåkeBlack-headed gullChroicocephalus ridibundusCR122.07.2022Ja
GråmåkeEuropean herring gullLarus argentatusVU326.07.2022Ja
HettemåkeBlack-headed gullChroicocephalus ridibundusCR126.07.2022Ja
KrykkjeBlack-legged kittiwakeRissa tridactylaEN327.07.2022Ja
FiskemåkeCommon gullLarus canusVU127.07.2022Ja
GråmåkeEuropean herring gullLarus argentatusVU103.08.2022Ja
SildemåkeLesser black-backed gullLarus fuscusLC514.08.2022Ja
HettemåkeBlack-headed gullChroicocephalus ridibundusCR118.08.2022Ja
FjellrypeRock ptarmiganLagopus mutaLC103.02.2024Ja
Sum:18
Hallvardøy
Akvakulturregisteret

Link til oppføring

Lokalitetsnummer

11318

Kapasitet

4680 tonn

Siste utsett

Vår 2022

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

0,92% (V22)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
Sum:0
Ytre Stræte
Akvakulturregisteret

Link til oppføring

Lokalitetsnummer

11338

Kapasitet

6600 tonn

Siste utsett

Høst 2022

ASC sertifiseringsstatus

Godkjent. Last ned sertifikat.

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Last ned plan.

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk (beregnet som andel av utsatt fisk)

1,44% (H2020)

Informasjon om lakselus på lokaliteten

Se lusetellinger på Barentswatch.

Listeførte sykdommer

Nei

Andre frivillige sertifiseringer

GlobalG.A.P

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Art (norsk)Art (engelsk)Art (latin)KategoriseringAntallDatoSelvdød ja/nei
TeistBlack guillemotCepphus grylleNT111.11.2022Ja
SildemåkeLesser black-backed gullLarus fuscusLC222.12.2023Ja
Sum:3