Nedenfor finner du informasjon om Nordlaks-gruppen. Her finner du informasjon om hvert selskap, samt adresser, lokalisasjonskart og faktura informasjon. Hvis du har andre spørsmål eller henvendelser tilknyttet en av bedriftene ta gjerne kontakt med oss.

Våre selskapsadresser

Nordlaks Holding AS

Nordlaks Holding AS er holdingselskapet som eier alle selskapene i Nordlaks konsernet.

Faktura informasjon
EHF: 919 331 097 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Sales AS

Nordlaks Sales AS er ansvarlig for salg og markedsføring av lakseprodukter i Nordlaks gruppen. Organisert i spesialiserte team som er ansvarlige for geografiske regioner og/eller produktkategorier (fersk, fryst, VAP). Nordlaks opererer også salgsupport funksjoner tilgjengelig hele døgnet i tillegg til kvalitet, markedsføring og kommunikasjon. Nordlaks Sales AS er lokalisert på Børøya, Stokmarknes, og har også et salgskontor i Shanghai, Kina.

Faktura informasjon
EHF: 930 224 731 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Produkter AS

Nordlaks Produkter AS er slakteri- og videreforedlingsvirksomheten i konsernet, samlokalisert med hovedkontoret på Børøya i Hadsel Kommune. Slakteriet har en årskapasitet på cirka 75,000 tonn per år og tar hånd om all fisken fra Nordlaks Havbruk. I tillegg slakter vi for en rekke andre oppdrettsselskaper i regionen. Filetfabrikken kan håndtere om lag 7,000 tonn råstoff årlig og produserer filetvarer for Nordlaks Sales. Industrianlegget har i tillegg en bioteknisk avdeling foredling av restråstoff og kassefabrikk som produserer EPS-kasser. Konsernstabsfunksjonene for Økonomi, HR og IT er organisert i Produkter. Du kan lese mer om våre produkter på «Kunde» siden.

Faktura informasjon
EHF: 976 725 859 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Oppdrett AS

Nordlaks Oppdrett har lang erfaring med drift av oppdrettsanlegg og leverer i dag operasjonelle driftstjenester til oppdrettsnæringen. Disse tjenestene omfatter alt fra servicebåttjenester og teknisk drift og vedlikehold av anlegg til fôring og alle aktiviteter som naturlig faller inn under daglig pleie og stell av oppdrettsfisk. Vår drift gjennomføres i hovedsak ut fra våre landbaser i nordre Nordland og Midt- og Sør-Troms.

Faktura informasjon
EHF: 955 750 802 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Havbruk AS

Nordlaks Havbruk produserer laks på 39 lokaliteter i nordre Nordland og Midt- og Sør-Troms. I tillegg til tradisjonelle lokaliteter produserer vi også laks i Havfarmen «Jostein Albert» som er plassert på en eksponert lokalitet utenfor Hadseløya. Selskapet har 39 ordinære tillatelser.

Faktura informasjon
EHF: 929 911 946 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Smolt AS

Nordlaks Smolt AS har hovedkontor på Innhavet. Selskapet eier og drifter 3 smoltanlegg. Disse er lokalisert på Innhavet i Hamarøy kommune, Mørsvik i Sørfold Kommune og Nusfjord i Flakstad kommune.
Anlegget på Innhavet er et RAS-anlegg, de to andre anleggene er gjennomstrømmingsanlegg. Selskapet produserte ca. 3000 tonn smolt til interne og eksterne kunder i 2021. Selskapet er i vekst og vil de neste årene utvide de eksisterende anleggene betydelig.
Både anlegget på Innhavet og i Mørsvik har egne kraftverk knyttet til anlegget, og produserer deler av strømmen som forbrukes selv.

Faktura informasjon
EHF: 991 193 332 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Finnøyveien 58, 8260 Innhavet

Nordlaks Maritime AS

Nordlaks Maritime AS er et crew-selskap for organisering av ansatte i driften av de maritime tjenestene i Nordlaks Oppdrett. Selskapet består av maritime ansatte som drifter havfarmen «Jostein Albert» og våre fire, moderne servicebåter. Disse utfører et vidt spekter av tyngre arbeidsoppdrag, slik som utlegg, inspeksjon og vedlikehold av fortøyninger, slep og transport av driftsutstyr, klargjøring av lokaliteter og håndtering av fisk.

Faktura informasjon
EHF: 922 090 092 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Brønnbåt AS

Selskapet er et bemanningsselskap for brønnbåtene Bjørg Pauline og Harald Martin.

Faktura informasjon
EHF: 920 285 600 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Transport AS

Nordlaks Transport AS eier og drifter brønnbåten Harald Martin. Harald Martin ble levert i oktober 2021 fra Tersan verftet i Tyrkia. Skipet er en gass/elektrisk hybrid med landstrømtilkobling og ren LNG fremdrift. Skipet har byggnummer 1089 og er 84 meter lang og 19 meter bred. Skipet har en kapasitet på å frakte 600 tonn levende laks.

Faktura informasjon
EHF: 980 855 260 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

NL Brønnbåt AS

NL Brønnbåt AS eier og drifter brønnbåten Bjørg Pauline. Bjørg Pauline ble levert i mars 2021 fra Tersan verftet i Tyrkia. Skipet er en gass/elektrisk hybrid med landstrømtilkobling og ren LNG fremdrift. Skipet har byggnummer 1088 og er 84 meter lang og 19 meter bred. Skipet har en kapasitet på å frakte 600 tonn levende laks.

Faktura informasjon
EHF: 921 870 876 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Aquavisning AS/ Lofotakvariet

Lofotakvariet ligger i vakre Kabelvåg. Lofotakvariet gir deg et unikt dypdykk i viktig norsk kysthistorie og her kan du også studere de fleste fiskeslag, skalldyr og sjødyr i Lofotens spennende undersjøiske verden med 23 små og store akvarier, selbasseng, oterdam og mye mer. Lofotakvariet er også et visningsanlegg for havbruk med lakseakvarium, visningsmerder for laks og en helt ny interaktiv utstilling om norsk havbruk. Her får du også et innblikk i fremtidens oppdrettsnæring og ta en nærmere titt på utviklingsprosjektet Havfarm, gjennom en 8 meter lang modell som står på land. Har du lyst å lære mer om havbruksnæringen samarbeider vi med opplevelsesbedriften XXLofoten, som tar gjestene med på en opplevelsestur med RIB ut til et moderne oppdrettsanlegg på havet.

Besøksadresse: Storvågen, 8310 Kabelvåg, Norge

Faktura informasjon
EHF: 993 505 005 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Akvakultur i Vesterålen AS

Akvakultur i Vesterålen (AiV) er et kunnskaps- og opplevelsessenter for norsk havbruk, der du kan få et unikt innblikk i produksjon av laks i en av Norges vakreste regioner. Bli med på RIB-tur til oppdrettsanlegget, få en omvisning våre flotte utstillinger som viser oppdrettsnæringens historie fra pionertiden på 50-tallet frem til dagens høyteknologiske drift, blant annet gjennom en VR-opplevelse. Besøket avsluttes med en deilig smak av røkt laks fra vår egen produksjon. Akvakultur i Vesterålen ligger i bygda Blokken i Sortland kommune. Det tar ca. 30 minutter å kjøre med bil fra Sortland. Du kan komme til Blokken med bil eller privat båt, og det er kort vei både til Sortland og Stokmarknes hvis du kommer sjøveien.

Besøksadresse: Gardsøyveien 32, 8406 Sortland

Faktura informasjon
EHF: 993 505 005 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Nordlaks Eiendom AS

Nordlaks Eiendom eier og utvikler eiendomsmassen til Nordlakskonsernet, hovedsakelig på Børøya i Hadsel kommune.

Faktura informasjon
EHF: 976 725 913 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes

Fiskebøl Eiendom AS

Fiskebøl Eiendom driver utleie av eiendom og industrilokaler i Fiskebøl Næringspark, i Bømyra ved Fiskebøl. Det innbefatter leietakere innen oljevern og teltproduksjon, maskinentreprenør, utstyr for- og innsamling av marint avfall, samt landbase for Nordlaks sin matfiskproduksjon i Hadselfjorden og Raftsundet Nord.

Faktura informasjon
EHF: 920 180 507 (Org. nr)
PDF til e-post: regnskap@nordlaks.no
Boks 224, 8455 Stokmarknes