Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen gir vi en grundig forklaring på hvilke typer personopplysninger Nordlaks as med datterselskaper samler inn og lagrer, hvordan vi behandler dem, og hvor lenge vi beholder dem. Vårt mål er å være transparente og tydelige, slik at du som bruker forstår hvordan vi ivaretar dine personopplysninger.

KONTAKTINFORMASJON

Nordlaks as med datterselskap er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss via kontaktskjema på våre nettsider, eller sende brev til Nordlaks as, Industriveien 14, 8450 Stokmarknes

TYPER PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BEHANDLER:

Vi samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Kontaktinformasjon: Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt bedriftsnavn

Kundeaktivitet: Her samler vi inn lese- og handlingshistorikk fra apper, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut, samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

Disse personopplysningene samles enten direkte fra deg, for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut et skjema eller kontakter oss.

Jobbsøkere Dersom du søker jobb hos oss, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å kunne vurdere din søknad. Selskapet bruker rekrutteringsverktøyet Webcruiter fra Talentech for å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger. Data lagres i deres systemer og du kan lese om deres personvernerklæring her: Personvernerklæring | Talentech For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

WEBANALYSE OG COOKIES

Vi benytter cookies (informasjonskapsler) på våre hjemmesider for statistikk, kommunikasjon og forbedring av brukeropplevelsen. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel” Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du til bruk av cookies. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk. Dersom du ikke ønsker at cookies lagres, vil de fleste nettlesere tilby muligheten til å blokkere cookies i menyen under «innstillinger». Vi gjør oppmerksom på at våre nettsider ikke vil fungere optimalt dersom man ikke aksepterer bruk av cookies

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE:

Levering av tjenester: Vi bruker dine personopplysninger for å levere tjenester som du har registrert deg for, for eksempel vårt nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester: Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester, samt informasjonen vi gir deg. Dette innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Salg og markedsføring: Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du mottar e-post fra oss. Det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Om du ikke lenger har en aktiv relasjon til oss, vil opplysningene om deg bli slettet senest 24 måneder etter siste kontakt. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger.

HVEM FÅR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Internt i Selskapet begrenses tilgang til personopplysningene dine til personer som har tjenstlig behov for dem. VI VIL I TILLEGG KUNNE GI PERSONOPPLYSNINGER TIL: Databehandlere som arbeider som underleverandør for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss og i samsvar med våre instrukser. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning. Dersom Selskapet benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardpersonvernbestemmelser eller annen tilsvarende ordning. eller annen tilsvarende ordning.

Vi kan også utlevere informasjon:

I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT BRUKER:

Rett til innsyn i egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg ved å kontakte oss på e-postadressen nevnt tidligere.

Rett til korrigering av personopplysninger: Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger: I visse situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette kan du gjøre ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger: Hvis vi behandler opplysninger om deg basert på våre oppgaver eller en interesseavveining, har du rett til å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Kontakt oss på e-postadressen nevnt tidligere for å få utlevert dine personopplysninger.

Klage på vår behandling av personopplysninger: Vi ønsker at du skal si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Gi oss gjerne beskjed gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Ved å gi en mer utfyllende personvernerklæring ønsker vi å sikre at du som bruker har en klar og fullstendig forståelse av hvordan vi samler inn, behandler og lagrer dine personopplysninger. Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern og følge gjeldende lovverk, og vi vil kontinuerlig arbeide for å opprettholde og forbedre våre retningslinjer og praksis.