ASC-revisjon på Havfarmen

Foto: Nordlaks

I uke 15 vil det bli gjennomført ASC-revisjon på lokaliteten 39777 Ytre Hadseløya (Havfarmen).

Interessenter som har spørsmål eller kommentarer til revisjonen kan kontakte DNV revisor Kim André Karlsen på tlf. +47 970 41 446, eller e-post kim.andre.karlsen@dnv.com

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) setter strenge krav til ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks. Den har fokus på dyrevelferd, og miljømessige og sosiale forhold. Det stilles krav til at Nordlaks er åpen, og at vi årlig rapporterer data fra anleggene og fasilitetene våre.