Gode laksepriser og svak norsk krone ga rekordresultat

- At vi klarer å øke produksjonen også i år, skyldes den innsatsen ansatte har lagt ned over tid. Vi har svært flinke ansatte og vi driver godt, sier konsernsjef Eirik Welde.

Nordlaks økte både produksjonen og resultatet i 2022 og er i ferd med å ferdigstille investeringer for ca 1,4 mrd. – Vi forventer en to- til tredobling av skatt med grunnrenteskatten og det vil selvsagt legge føringer fremover, sier konsernsjef Eirik Welde.

Nordlaks-konsernet omsatte for 4,45 milliarder norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på like over én milliard (1029 millioner). Dette er en økning fra 2021, hvor omsetningen var 3,61 milliarder og resultatet etter skatt var 786 millioner.

Dette er knyttet til svært gode laksepriser i hele 2022. Vi har sett en ca 10 prosent økning sammenlignet med året før. Mye av prisøkningen, ca 40-50 prosent, skyldes valutaeffekt av en svakere norsk krone mot typiske handelsvaluta som euro og dollar. Vi kan ikke forvente slike tall fremover, sier konsernsjef Eirik Welde.

Prisøkning på fôr, energi, frakt og emballasje, førte til at driftskostnadene økte med 11 prosent i 2022.

Økt produksjon
Som tidligere år, økte Nordlaks egen produksjon også i 2022. Den økte fra 48.000 tonn i 2021 til 54.000 tonn i 2022. Totalt slaktevolum var 75.000 tonn i 2022, mens det lå på 85.000 tonn i 2021.

At vi klarer å øke produksjonen også i år, skyldes den innsatsen ansatte har lagt ned over tid. Vi har svært flinke ansatte og vi driver godt, sier Welde.

I løpet av 2022 har Nordlaks også gjort betydelige investeringer, som var satt i gang før grunnrenteskatten ble innført. Ny kassefabrikk på Børøya med en totalkostnad på over 400 millioner ble åpnet i desember. Det ble også signert kontrakt på Nordlaks sitt neste store utviklingsprosjekt, den semilukkede tanken Hydra, i februar 2022. Tanken er under bygging i Tyrkia og totalkostnaden er beregnet til rundt 1 milliard norske kroner.

Uforutsigbar skatt
Fremover vil den nye grunnrenteskatten legge føringer for hvor mye det er mulig å investere. Nordlaks skattet 265 millioner av ordinært resultat i 2022 og forventer en to- til tredobling av dette tallet i årene fremover. Det er fortsatt flere usikkerhetsfaktorer ved grunnrenteskatten, blant annet fastsettelse av pris, hvor Finansdepartementet har et forslag til prisråd ute på høring.

Forslaget som ligger ute til høring gir høy risiko for å måtte skatte av inntekter man ikke har hatt. Laks sammenlignes med petroleum, hvor det er innført prisråd, men laks er ikke et uniformt produkt som petroleum. For laks settes prisen ut fra langt flere faktorer, som kvalitet, størrelse, sertifisering og produksjonsområde, sier Welde.

 

Endringer i styret
Det er gjort noen endringer i styresammensetningen for Nordlaks-selskapene. Amalie og Sivert Berg går inn som varamedlemmer i styret i morselskapet Nordlaks Holding AS. Therese Berg, som er fabrikksjef i Nordlaks produkter AS, går inn som styremedlem i flere av datterselskapene i konsernet. Alle tre er barn av Nordlaks-gründer Inge Berg. Therese Berg og Robin Berg, som også er sønn av Inge Berg, sitter allerede i styret i Nordlaks Holding AS.

 

Vedlegg: årsregnskap Nordlaks produkter AS

Vedlegg: årsregnskap Nordlaks oppdrett AS

Vedlegg: årsregnskap Nordlaks smolt AS