Kunder med full kontroll

Fra venstre: Lars Erik Flatøy sammen med Trond Hanssen fra Havfarmen og kvalitetssjef i Nordlaks, Odd Johannessen.

Franske supermarkedkjeder, som Carrefour og Auchan, er over snittet opptatt av kvalitet. Derfor sender de egne kontrollører til Nordlaks.

I mørketidslys og nordnorsk vintervær er Lars Erik Flatøy på vei ut til Havfarmen med servicebåten Nora. Han er på vegne av Bureau Veritas utsendt på revisjon for de franske supermarkedkjedene Carrefour og Auchan. For andre dag på rad skal han sjekke Nordlaks sine anlegg. Han er spesielt opptatt av hvordan fisken har det og hva den spiser.

– Jeg var på to anlegg i går og skal på Havfarmen i dag. I fjor var jeg på Nordlaks sitt anlegg på Steilo, hvor fisken i Havfarmen er hentet fra, så det blir interessant å se hvordan det går med den nå, sier Flatøy.

Havfarmen var et av tre sjøanlegg Lars Erik Flatøy (i midten) besøkte under revisjonen på vegne av Carrefour og Auchan. Her er han sammen med kvalitetssjef i Nordlaks, Odd Johannessen (t.v), og kaptein på Havfarmen, Trond Jørgen Hanssen (t.h).

 

Nordlaks har flere frivillige sertifiseringer som går på både mattrygghet og bærekraft. Hele Nordlaks er sertifisert etter GlobalG.A.P-standarden, mens en del lokaliteter er såkalt ASC-sertifisert. Mer om sertifiseringene våre kan du lese her: Sertifiseringer – Nordlaks

I tillegg til dette, har franske supermarkedkjeder egne godkjenninger med uavhengige kontrollører. Dette har de hatt siden før de frivillige sertifiseringene ble vanlige.

– Jeg ser blant annet på miljøaspekter, fiskehelse og fiskevelferd fra rogn til slaktet fisk og matsikkerheten på slakteri og videreforedling. Det er primært å verifisere at kvalitet og mattrygghet er i henhold til supermarkedenes standarder som er viktigst, sier Flatøy.

Det er satt av tre dager til årets revisjon og Flatøy er innom tre anlegg i sjø, ett smoltanlegg og slakteriet. I tillegg til personell på de ulike lokalitetene, har kvalitetssjef Odd Johannessen i Nordlaks, vært med og svart på spørsmål.

Ved slutten av revisjonen er Flatøy fornøyd, til tross for tre mindre avvik.

– Det ser bra ut og Nordlaks leverer i henhold til standardenes krav. Det er gode systemer og god kontroll på kvaliteten, sier Flatøy.