Lakselus-laser nummer 1000 installert hos Nordlaks

Nordlaks satser videre på fremtidsrettet teknologi for økt fiskevelferd. Lasere mot lakselus er et ledd i dette, og nylig installerte Stingray laser nr 1000 hos nettopp Nordlaks.

 Luselaserne fra Stingray Marine Solutions AS har fått stadig bedre fotfeste langs hele kysten og teknologien har satt en ny standard for forebyggende og kontinuerlig lusekontroll. Teknologien, også kjent som Fiskens Helsestasjon, overvåker og beskytter i dag mer enn 50 millioner laks og ørret døgnet rundt, slik at oppdretterne kan optimalisere sin produksjon på en bærekraftig måte.

– Dette er en viktig og flott begivenhet for både Nordlaks og Stingray, uttaler daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, når laser nummer 1000 nå får sitt hjem på lokaliteten Litjevika, sørøst for Senja. Vi håper og forventer at dette skal bidra til betydelig lavere lusepress og kontinuerlig fjerning av lakselus også ved denne lokaliteten, på en skånsom måte og uten håndtering av fisken, forklarer han.

Nordlaks, som har hovedkontor i Hadsel i Vesterålen, er Norges største privateide oppdrettsselskap og har de siste årene markert seg med stor satsing på fremtidsrettet teknologi og bærekraftige løsninger. Eksempler på dette er den velkjente Havfarmen og en målrettet dobling i gjenvinningsgraden av oppdrettsnøter til alt fra bildeler til badeklær.

– Å finne skånsomme måter å bli kvitt lakselus på er en utfordring for hele havbruksnæringa og vi er glade for at vi stadig får bedre verktøy, som laserne fra Stingray til å hjelpe oss. Fordi vi har tro på lasere som en del av en helhetlig, effektiv bekjempelse av lakselus, øker vi stadig antallet lasere, sier områdeleder for Troms i Nordlaks, Trond Edvardsen.

Nordlaks arbeider for å sikre verdens mest bærekraftige matproduksjon og fiskevelferd er et viktig ledd i det arbeidet.

– Vi vil at laksen vår skal ha det så godt som mulig hele livet. Å bli kvitt lakselus med laser påvirker ikke fisken negativt og det er avgjørende for oss, sier Edvardsen.

Stingray har et uttalt mål om å bidra til at norsk havbruksteknologi fortsetter å være verdensledende og at selskapet leder an med nyttige innovasjoner som gir merverdi for oppdretter og styrker Norge sine konkurransefortrinn med bærekraftig sjømatproduksjon fra åpne merder i sjø.