Laksesykdommen ILA bekreftet ved Sandnes Øst 

Det var laksesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) som ble oppdaget på fisk ved Nordlaks Havbruk AS sin lokalitet i Hadsel kommune. Lokaliteten er ferdig utslaktet torsdag 30. mai. 

-Smitten ble oppdaget tidlig og vi har hatt et godt samarbeid med Mattilsynet om å tømme lokaliteten raskt, både med tanke på fiskens velferd og for å redusere risikoen for smittespredning, sier direktør for Nordlaks Havbruk, Bjarne Johansen. 

ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom. Viruset har likhet til influensaviruset og rammer kun laksefisk. Det er dermed ikke farlig for mennesker.  

Da svaret på den første positive testen kom 16. mai, besluttet Nordlaks å tømme lokaliteten for fisk. Fisken ved Sandnes Øst ble tatt ut så snart det lot seg praktisk gjøre. Dette er blitt gjort ved lukket transport og med strenge smittevernstiltak.  

Nordlaks tar biosikkerhet og fiskehelse svært alvorlig. Vi har et eget fiskehelseteam bestående av fiskehelsebiologer og veterinær, som gjør rutinekontroller ved alle anleggene våre og kan vurdere når det er nødvendig med nærmere utredning. Dette gjør at vi oppdager eventuell sykdom tidlig og kan redusere risikoen for videre smittespredning. 

Mattilsynet ble varslet 16. mai og har så tatt egne prøver som har bekreftet mistanken om ILA-smitte. Lokaliteter som på ulike vis har hatt kontakt med Sandnes Øst ble også båndlagt som et føre var-tiltak i påvente av videre utredning. Når mistanken nå er bekreftet, lager Mattilsynet en egen forskrift med restriksjonssoner for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Forskriften vil bli liggende offentlig på Mattilsynet sine nettsider. 

-Foreløpig ser det ut til at konsekvensene for oss blant annet blir endring av slakteplaner og annen logistikk. Vi vil heller ikke kunne bruke ventemerdanlegget i en periode, noe som vil påvirke brønnbåtlogistikk og slakteri, sier Johansen.  

Når det gjelder smittevei, jobber Nordlaks sammen med myndighetene for å spore den.