Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg

Nordlaks Havbruk AS har fått positive prøvesvar på sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved lokaliteten Sandnes Øst i Hadsel kommune.

Laksesykdommen ILA ble oppdaget i forbindelse med en rutinemessig helsekontroll på lokaliteten Sandnes Øst i Hadselfjorden. ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom. Viruset har likhet til influensaviruset og rammer kun laksefisk. Den er dermed ikke farlig for mennesker.

– Dette er en situasjon vi tar svært alvorlig. Vår høyeste prioritet er å beskytte helsen til fisken vår og minimere risikoen for spredning. Fisken ved lokaliteten Sandnes Øst vil bli slaktet ut så raskt som mulig og vi samarbeider tett med Mattilsynet om arbeidet videre, sier direktør for Nordlaks Havbruk, Bjarne Johansen.

Mattilsynet ble varslet 16. mai, da prøvesvarene kom. Om mistanken blir bekreftet, vil det rutinemessig bli opprettet en egen forskrift og restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.