Nordlaks er nominert til Mangfoldsprisen 2023

Nordlaks er en av fire nominerte bedrifter i region nord, som strekker seg fra Trøndelag og nordover. 

– Jeg syns det er veldig hyggelig at Nordlaks er nominert til en slik pris, og at det vi gjør innenfor mangfoldsarbeid blir lagt merke til sier HR-sjef Per Erik Kalland Hagen. 

Som en del av prosessen etter nominasjonen har han vært gjennom et intervju med Integrerings og mangfoldsdirektoratetIntervjuet tok for seg ulike spørsmål innenfor etnisk mangfold, kompetanse, inkluderende arbeidsmiljø, kvalifisering og mål og tiltak for etnisk mangfold i bedriften.  

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene som kan inspirere andre. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlig for gjennomføring av Mangfoldsprisen. 

Det kåres både regionale vinnere av prisen, samt nasjonale vinnere. Prisene skal deles ut av statssekretær for arbeids- og inkluderingsdepartementet på mangfoldskonferanse i Oslo den 29. November 2023.