Nordlaks investerer i Atlantic Sapphire ASA

Det børsnoterte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire er i gang med utbygging av fase to ved sitt landbaserte anlegg i Florida. Det vil Nordlaks være med på, og har forpliktet seg til å tegne aksjer i selskapet gjennom en pågående emisjon.

Atlantic Sapphire har utviklet og bygd et landbasert anlegg i Miami fra 2017 frem til i dag. Det er hittil investert om lag 350 millioner dollar i anlegget. Fase en er i drift og fase to er under utbygging. Ferdig utbygd sikter man mot en årsproduksjon på 25.000 tonn laks etter fase to, som vil pågå frem til første halvår 2024. Langsiktig har selskapet ambisjoner om å produsere 220.000 tonn sløyd laks innen 2031. Selskapet har i dag ca. 180 ansatte og skal i hovedsak forsyne det amerikanske markedet med laks.

– Vi har fulgt med på Atlantic Sapphire siden oppstarten. Etter vår vurdering er de en av aktørene som har kommet lengst innenfor landbasert oppdrett. De har også en god beliggenhet på anlegget sitt i Miami, med god logistikk for å dekke det amerikanske kontinentet. Ikke minst har de tilgang på en god vannkilde og tilgjengelig areal for å øke produksjon videre. Vi tror selskapet har gode forutsetninger for å lykkes med sine utbyggingsplaner, sier konsernsjef i Nordlaks Eirik Welde.

Nordlaks har i dag oppdrettslokaliteter i 12 kommuner i Nordland og Troms, alle er sjøbaserte. Landbasert oppdrett er, inntil nå, noe selskapet ikke har investert i.

– Nordlaks er lokalisert i verdens beste område for å drive oppdrett. Samtidig ser vi at rammevilkårene for videre utvikling av særlig de privateide havbruksselskapene i Norge gjør at det er mer interessant enn noen gang å vurdere investeringsmuligheter også utenfor egen virksomhet og i utlandet. Dette kommer likevel ikke til å ta fokuset vårt bort fra jobben med å bygge et solid og konkurransedyktig Nordlaks med utgangspunkt i der vi er og det vi kan best, poengterer Welde.

Johan Andreassen, CEO og grunder i Atlantic Sapphire sier følgende om investeringen:

– Nordlaks er en av de mest veldrevne oppdretterne globalt og vi ser på det som en tillitserklæring at de nå investerer i Atlantic Sapphire. Vi er imponert over den operasjonelle historikken til Nordlaks og ser frem til å ha Nordlaks som en betydelig aksjonær i selskapet.

Styreleder i Nordlaks, Kjell Bjordal, bekrefter at investeringen over atlanteren har sammenheng med formuesskatten som nå innføres på konsesjoner eid av private oppdrettsgründere.

– Nordlaks har i over 30 år gjort det vi har trodd er i landets interesse, gjennom lokalt norsk eierskap skapt arbeidsplasser og verdiskapning primært i Nord-Norge. Nordlaks er i dag landets største privateide havbruksselskap med nærmere 700 ansatte. Vi opplever nå at rammebetingelsene for norsk havbruk generelt og for norskeide havbruksselskap utenfor børs spesielt, blir mer og mer usikre.  Vi ser ikke lengre noen sammenheng mellom de politiske ambisjonene for næringen og måten næringen forvaltes på. Vi er derfor i tvil om det er klokt å fortsatt ha alle egg i samme kurv selv om vi aller helst vil fortsette å bygge Nord-Norge, sier Bjordal.

Stortinget av 1906 har fått mye honnør for at de vedtok «panikklovene» som hindret at norsk vannkraft kom på utenlandske hender. 40% av Norges viktigste eksportnæring basert på fornybare ressurser er allerede eid fra utlandet.  Vi registrerer med undring at Stortinget nå vedtar en særskatt for norskeide havbruksselskaper som ytterligere favoriserer utenlandsk eierskap i kystens viktigste næring. Mens norskeide selskap får en skatteskjerpelse som betyr at selskapene må tappes for milliardbeløp hvert år slipper utenlandske helt unna.  I tillegg er formuesskatten basert på høyeste byder for konsesjoner slik at utenlandske selskap kan bestemme hvor mye sine norskeide konkurrenter skal tappes for ressurser hvert år.  Det er vanskelig å se for seg et mer presist verktøy for å få lokalt eide havbruksselskaper over på utenlandske hender, sier styrelederen i Nordlaks.

– Vi betaler gjerne skatt på like vilkår, det er en del av vårt samfunnsoppdrag. Vi flytter heller ikke til nabokommunen Bø eller til utlandet. Men vi ser at det fort kan bli mer interessant å konkurrere på like vilkår ute enn med handicap hjemme. Derfor tar vi en begrenset posisjon i Atlantic Sapphire hvor vi investerer en del av de pengene vi hadde satt av til høstens auksjon for å kjøpe veksttillatelse i Norge. Vi er vant til innovasjonsrisiko og at noen skritt frem fort blir avløst av et tilbakeskritt eller to når man prøver å skape noe nytt. Atlantic Sapphire ligger mange år foran sine konkurrenter og vi vurderer at få har like gode muligheter til å lykkes, avslutter Bjordal