Nordlaks Lanserer Bærekraftsrapport for 2023

I årets rapport tar vi et dypdykk i vårt engasjement for sosial bærekraft. I tillegg til å være blant de beste i klassen på bærekraftig drift, skal Nordlaks skape arbeidsplasser og bidra til livskraftige lokalsamfunn i Nord-Norge.

I 2023 sysselsatte Nordlaks over 800 mennesker, kjøpte varer fra mer enn 2500 leverandører, vi betalte over 700 millioner i skatt og investerte 450 millioner kroner. Vårt eierskap er 100 prosent forankret i Nord-Norge og i bærekraftsrapporten har vi sett nærmere på hvordan vi investerer i og styrker lokalsamfunnene rundt oss.

– Nordlaks har vært sentral i å utvikle et ledende maritimt designmiljø i Nord-Norge, sier daglig leder i NSK Ship Design, Mats Nygaard Johnsen, i rapporten.

Ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, trekker frem det sosiale engasjementet:

– Det Nordlaks virkelig skal ha honnør for er det samfunnsansvaret som denne bedriften har tatt siden starten. Nordlaks har ikke bare bidratt til økonomisk vekst og arbeidsplasser, men har også markert seg gjennom sponsorater og støtte til lokale initiativer og organisasjoner. Det bidrar til at man kan bygge og bevare levende lokalsamfunn, også i distriktene i Nord-Norge, sier Freiberg i rapporten.

I 2023 støttet Nordlaks 87 lag og foreninger med til sammen nærmere to millioner kroner.

Nordlaks sin visjon er «Vi skaper fremtida», og det forplikter. Det innebærer at vi skal produsere mat og samtidig ta vare på naturen og livsgrunnlaget vårt. Generasjonene etter oss skal ha samme mulighet som oss til å bruke havet som matfat.

Samtidig setter all matproduksjon fotavtrykk og Nordlaks er opptatt av å være åpen om hvordan vi påvirker miljøet og samfunnet.

–  Vi jobber med levende fisk og skal ta vare på både fisken, miljøet og folkene våre. I bærekraftsrapporten finner du data på alt fra rømminger til arbeidsulykker og hvordan vi jobber med utfordringer som lakselus og vintersår, sier bærekraftsleder i Nordlaks, Silje Storjord Wadsworth.

Hele bærekraftsrapporten 2023 finner du her: https://www.nordlaks.no/baerekraftsrapport-2023/