Nordlaks mer enn doblet gjenvinningsgraden

Gamle oppdrettsnøter blir til alt fra badedrakter til bildeler.
Gamle oppdrettsnøter blir gjenvunnet til alt fra badedrakter til bildeler.

Nordlaks økte gjenvinningsgraden fra 42 % til 100 % i 2022. Dermed ble gamle oppdrettsnøter til alt fra bildeler til badeklær.

– Dette er et viktig steg mot bærekraftsmålene vi har satt oss, og arbeidet for å sikre verdens mest bærekraftige matproduksjon, sier Silje Storjord Wadsworth, fagsjef for plan og bærekraft i Nordlaks.

I fjor leverte Nordlaks 134 167 kg redskap til gjenvinningsselskapet Nofir. Majoriteten av dette var oppdrettsnøter – og 100 % av redskapet ble sendt direkte til materialgjenvinning.

Alt fra bildeler til badeklær
Det betyr at nøtene omgjøres til nye produkter: alt fra bildeler til badeklær, ifølge daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

– Alle nøter av høy kvalitet får et nytt liv i et hav av ulike produkter. Nordlaks sitt bidrag i 2022 bidro direkte til at vi kunne notere den høyeste materialgjenvinningsgraden vår noensinne, noe som betyr at aldri før har så mye oppdrettsredskap latt seg omgjøre til nye produkter, sier han, og legger til:

– Nøter fra norsk oppdrettsnæring, hovedsakelig av nylon, er høyt etterspurt ute i verden. Fordi aktører som Nordlaks har vært fremoverlente og satt gjenvinning på agendaen, så har stadig flere fått opp øynene for at nøter og annet redskap fra oppdrettsnæringen kan brukes til utrolig mye interessant i sirkulære verdikjeder.

Brukes av Gucci, Jaguar og Adidas
Nofir har siden 2011 samlet inn over 61 000 tonn redskap fra 22 land og fem kontinent. Majoriteten er oppdrettsnøter – og kommer fra Norge. Disse sendes til det italienske selskapet Aquafil som lager ECONYL® – et evig resirkulerbart nylon av nøtene.

Dette brukes blant annet av kjente merker i klesindustrien som Gucci, Patagonia, Norrøna og Adidas. Det brukes også av bilmerker som Jaguar og BMW, og er utbredt i produksjon av tepper – blant annet til kontorbygg.

Wadsworth forteller at gjenvinning vil fortsette å være en viktig prioritering for Nordlaks fremover.

–  Gjenvinning og gjenbruk er viktig både i et bærekraftperspektiv, og særlig i henhold til verdiene våre rettferdig, ansvarlig og innovativ. Hvis vi skal sørge for at laksen vi røkter fortsetter å være verdens mest bærekraftige matproduksjon, så stiller det også krav til alle aktivitetene vi gjør rundt. I dette bildet er det viktig at redskapene vi bruker kan få et liv også etter at de er tatt ut av havet, sier Wadsworth og fortsetter:

– Det er ikke minst både spennende å se at redskap som har tatt vare på oppdrettslaksen vår kan brukes til så mye forskjellig etter at vi har sendt det fra oss.

Faktaboks Nofir

  • Nofir er et selskap fra Bodø startet opp i 2008, som per 2023 har tre fulltidsansatte.
  • En av verdens største på innsamling og gjenvinning av materiale og redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringa, hovedsakelig i Norge, men også i andre europeiske land.
  • Samler blant annet inn nøter, garn, tråler, fortøyningstau, presenninger og rensefiskskjul.
  • Samler også inn såkalte spøkelsesnett og annet marint avfall ved hjelp av frivillige organisasjoner og bedrifter.
  • Materialet gjenvinnes, og blir om til en rekke ulike produkter – alt fra benker, volleyballnett og deodorant-bokser til luksusbilseter og badetøy.
  • Store deler av Nofirs materiale omgjøres til ECONYL® – et gjenvunnet nylon som blant annet Jaguar, Porsche, BMW, Adidas, Gucci og H&M bruker i sine produkter.
  • Skal nå i gang med et omfattende prosjekt for å gjenvinne idrettsnett i Norge. Skal også tilby, og selge idrettsnett lagd av kasserte fiskenett fra Norge. Har allerede produsert nett til fotball, volleyball, tennis og håndball.
  • Har på de ti siste årene har samlet inn over 61 000 tonn materiale fra 21 ulike land og fem kontinent.