Nordlaks har signert byggekontrakt for Hydra

Nordlaks sitt neste store utviklingsprosjekt Hydra nådde en stor milepæl da det sent mandag 31. januar 2022 ble inngått en avtale med den tyrkiske verftsgruppen Gemak om bygging av produksjonstanken.

– Jeg er glad for at vi nå har en klar plan for fremdrift og bygging av Hydra. Dette er naturligvis en viktig beslutning og en stor milepæl i utviklingsprosjektet. Vi gikk ut bredt både nasjonalt og internasjonalt i anbudsprosessen, og vi er trygge på at Gemak er rett partner for å realisere Hydra-prosjektet, sier Inge Berg som er direktør for prosjektutvikling i Nordlaks.

Gemak er en større tyrkisk verftsgruppe med hovedaktiviteten i byen Yalova. Området er kjent for Nordlaks da begge selskapets nye brønnbåter ble bygget av et annet verft i det samme området.

Lokalt samarbeid

Fremdriftsplanen er at stålkuttingen tar til ved verftet i sommer, og at Hydra skal være klar for transport til Norge i første kvartal 2024. Verftet tar nå fatt på detaljplanlegging av byggingen, og vil i denne fasen støttes av NSK Ship Design AS i Harstad som i samarbeid med Nordlaks i Vesterålen har gjennomført prosjekteringen av Hydra-designet så lang.

Inge Berg er gründer og direktør for startegi- og prosjektutvikling i Nordlaks

Inge Berg er direktør for prosjekt-, konsept og strategiutvikling i Nordlaks. Foto: Nordlaks/Deadline

 

Signering av byggekontrakt for Hydra

Representanter fra Gemak, Nordlaks og NSK Ship Design var samlet på havfarmen Jostein Albert i forkant av kontraktsigneringen. Prosjektleder Bjarne Johansen er nummer to fra høyre. Mats Nygaard Nygaard Johnsen i NSK Ship Design er nummer fire fra høyre. Foto: Nordlaks

– Dette er en merkedag også for NSK Ship Design. Vi er stolt av å samarbeide med Nordlaks om enda et innovativt havbrukskonsept som også bidrar til utvikling av havbruksnæringen. Dette prosjektet, foruten å være et stort prosjekt i seg selv med flere titusen timer ingeniør- og designarbeid, har også bidratt til at NSK Ship Design har endret karakter fra å være en ren skipsdesigner. Akvakultur er nå en betydelig del av vår aktivitet og er et nytt fagfelt som åpner helt nye muligheter for oss. Dette prosjektet er med på å bevise at vi har klart å skape et sterkt miljø for utvikling av havbruksteknologi i vår region, sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.

Hydra lokaliseres til Hadsel

Byggekontrakten innebærer at verftet tar ansvar for design, bygging og levering av enheten. Verftet overtar også ansvar for eksempel innkjøp og kontraktsinngåelser med underleverandører i henhold til Nordlaks sine spesifikasjoner og leverandørlister. Nordlaks kan dermed fremover i større grad sette søkelys på produksjonsplanlegging og logistikken rundt Hydra, samt oppfølging av den kommende design- og byggefasen.

– Målet er at Hydra skal plasseres på lokaliteten Sørvika, ved den nordre enden av Raftsundet i Hadsel kommune. Dette er en meget godt egnet lokalitet for å teste ut konseptet og utnytte fordelene som designet gir med passiv vannutskifting. Vi jobber også videre med å få på plass egne fortøyninger og høyspent strømtilførsel fra land innen Hydra er på plass på lokaliteten, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.

Produksjonstanken Hydra og brønnbåt

Hydra. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design