Nordlaks styrker eget fagmiljø med tre nye IT-stillinger

Nordlaks skal være med når fremtiden skapes, og derfor jobber vi med å realisere noen av de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen.

Vi er et familieeid konsern med et brennende engasjement for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringa og lokalsamfunnet vårt. Konsernet består i dag av 19 selskaper som samlet utgjør en helhetlig verdikjede, fra yngel og helt ut i markedet. 

Nordlaks havfarm ankomst hadselfjorden 2020

 

Nordlaks har over mange år vært innovative og strategiske i vår bruk av IKT i hele verdikjeden. Det betyr også at vi over tid har bygd opp et internt kompetansemiljø i Nordlaks. Nå satser vi videre på våre egne IT-ressurser og utvider med tre nye stillinger.

Nordlaks har siden begynnelsen i 1989 bygget opp egen produksjon og egen kompetanse langs store deler av verdikjeden for havbruk. I dag er vi om lag 700 sysselsatte som lager flere hundre millioner sunne sjømatmåltider hvert år. Produksjonen i hele konsernet – om det er settefisk i store landbaserte oppdrettsanlegg, transport av levende fisk i brønnbåtene våre, oppdrett av laks i havfarmen eller slakting og videreforedling i fabrikken på Børøya – blir stadig mer automatisert og digitalisert.

Effektiv, stabil, sikker og innovativ produksjonsstyring er i økende grad en suksessfaktor for konkurransedyktig produksjon. Vi tør påstå at IT-miljøet i Nordlaks kan by på landsdelens aller mest spennende, varierte og givende utfordringer innen utvikling og drift av produksjonskritisk IKT infrastruktur.

 

IT-avdelingen i Nordlaks

Foto: Nordlaks/Deadline