Roboter med kunstig intelligens skal holde nota ren

Foto: Probotic

Nordlaks tar i bruk undervannsroboter fra Narvik-selskapet Probotic for å bedre renholdet av nøter. Målet er bedre fiskevelferd og å redusere miljøpåvirkningen.

– Vi ønsker å jobbe med lokale samarbeidspartnere og at Probotic er et Narvik-basert firma passer Nordlaks veldig godt. Probotic er langt fremme når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, sitter på mye kompetanse og ønsker å levere tjenester og produkter av høy kvalitet. Det er også kjernen i Nordlaks, sier Ronny Jakobsen, leder drift sjø i Nordlaks Oppdrett.

Nordlaks har inngått en seksårig avtale med Probotic, som leverer robotiserte løsninger for notrenhold. Løsningen, kalt REN-NOT, skal etter planen tas i bruk på lokaliteten Grønnstranda i Narvik kommune og settes i drift på forsommeren. Teknologien er utviklet for å operere kontinuerlig i merdene, og sikrer at nøtene forblir rene uten behov for impregnering eller manuelle spyleoperasjoner.

– Ved bruk av avansert kunstig intelligens (KI) og patentert metodikk, tilbyr Probotic en effektiv metode for å forebygge algevekst og andre former for begroing. Løsningen markerer et viktig fremskritt for å oppnå økt fiskevelferd, robotiserer driftsoperasjoner og reduserer miljøutslipp innen havbruk, sier grunnlegger av Probotic, Mikkel Pedersen.

Robotene vasker nøtene kontinuerlig og har sensorikk som gjør at de kan oppdage eventuelle hull. For å unngå algevekst og tilgroing på nøter, har det tradisjonelt vært brukt kobberimpregnering. Impregneringen minsker problemet, men fjerner det ikke helt. Derfor er det nødvendig å spyle nøtene med jevne mellomrom.

– Når det gjelder rømningssikring for eksempel, ser vi at jo mer du spyler en not, jo mer sliter du på nota. I tillegg virvler spylingen opp mye organisk materiale, som kan påvirke fisken negativt, sier Jakobsen.

Probotic har testet og driftstilpasset robotene under ekstreme forhold i Nord-Norge gjennom perioden 2022 og 2023.

– Sommeren 2023 fikk vi stress-testet løsningen skikkelig da et kabelbrudd på fjellet kuttet internett til lokaliteten vi opererte på i to uker. Dette var midt i den verste groe-sesongen på sommeren. Vi trodde at vi var nødt til å få inn en spylebåt for å “nullstille” noten, men forsøkte å sette roboten i drift igjen. Etter et par dager klarte roboten å få noten ren igjen. Så løsningen vår holder ikke bare nøter ren, men kan også “slå-tilbake” groe. Det er en viktig trygghet for oppdretter, som kan holde nøtene rene selv om det skulle oppstå driftsproblemer. Det oppstår alltid noe uforutsett når vi holder på med biologi og operasjoner i sjøs, sier Pedersen.

Om Probotic AS:

Etablert i 2019, har Probotic AS etablert seg som en innovatør i akvakulturteknologi, med mål om å tilby robotiserte tjenester som forbedrer operasjonell effektivitet og fiskevelferd og minimere miljøpåvirkningen.

Om Nordlaks:

Nordlaks er et ledende selskap innen norsk akvakultur, kjent for sitt engasjement for kvalitet, fiskehelse, miljø og samfunnsansvar. Med fokus på innovasjon og bærekraft, fortsetter Nordlaks å sette standarden for ansvarlig og effektiv fiskeoppdrett.