To nye bærekraftssertifiseringer til Nordlaks

Nordlaks har fått Aquaculture Stewardship Council (ASC)-godkjenning på lokalitetene Litjevika i Dyrøy og Forsåstorvika i Hamarøy.

– Dette bekrefter at selskapet oppfyller ASC`s strenge kriterier for bærekraft, inkludert minimale miljøpåvirkninger, høy dyrevelferd og effektiv ressursforvaltning, sier kvalitetssjef Odd Johannessen.

Etter ASC-revisjonen som strakk seg over fire uker i oktober 2023 har Nordlaks fått godkjent ASC-sertifisering på lokalitene Litjevika og Forsåstorvika. Dette innebærer at selskapet har totalt ti lokaliteter som har denne sertifiseringen. ASC-sertifiseringen markerer en betydelig innsats fra Nordlaks for å oppnå og opprettholde høyeste standarder for bærekraft og miljøvennlig praksis i oppdrettsnæringen.

ASC-godkjenningen er en internasjonal standard for akvakultur som fokuserer på å fremme bærekraftig produksjon og ansvarlig forvaltning av havressursene. Å oppnå denne sertifiseringen for Litjevika og Forsåstorvika understreker Nordlaks’ forpliktelse til å drive virksomhet på en måte som respekterer økosystemet og samfunnene de er en del av.

Bærekraftig praksis og miljøhensyn

Nordlaks har lenge vært engasjert i å forbedre sitt bærekraftsavtrykk og har implementert innovative løsninger for å minimere påvirkningen av oppdrettsvirksomheten på miljøet. ASC-godkjenningen er også et signal om Nordlaks’ engasjement for å møte forbrukernes økende krav til bærekraftig sjømat. Konsumenter er i økende grad bevisste på opprinnelsen til sjømatproduktene de kjøper, og ASC-sertifiseringen gir dem tillit til at laksen fra Nordlaks er produsert med hensyn til miljøet og samfunnet.

Involvering av lokalsamfunn

Nordlaks har samarbeidet tett med lokale myndigheter, interessegrupper og lokalsamfunn for å sikre en bærekraftig tilnærming til oppdrett. Dette partnerskapet har vært avgjørende for å adressere lokale bekymringer og for å sikre at oppdrettsvirksomheten er i tråd med lokale verdier og praksiser.

ASC-godkjenningen markerer ikke bare en suksess for Nordlaks, men også for det bredere samfunnet som har støttet og samarbeidet med selskapet. Lokalsamfunnets engasjement og støtte er en nøkkelkomponent for bærekraftig oppdrett, og Nordlaks ser frem til å fortsette dette positive samarbeidet i fremtiden.

Fremtidsutsikter for bærekraftig oppdrett

Med ASC-godkjenningen på Litjevika og Forsåstorvika fortsetter Nordlaks arbeidet med å implementere beste praksis for å sikre en levedyktig fremtid for oppdrettsnæringen. Gjennom innovasjon, samarbeid og et vedvarende fokus på bærekraft vil Nordlaks fortsette å være en drivkraft for positiv endring innen oppdrettsnæringen, og dermed sikre sunn og bærekraftig sjømat for fremtidige generasjoner.