Jakob Volby (47) Driftsleder Nordlaks Smolt, avd Mørsvik. Fra Silkeborg, Danmark.

Nordlaks Bærekraft

Vår første bærekraftsrapport med GRI-rapportering

Vi har gleden av å lansere vår første bærekraftsrapport!
Her kan du lese om hvordan vi arbeider med temaer som
fiskvelferd, miljø,
lokalsamfunn, HMS og økonomi.

Hvem er Nordlaks?

Hvor er Nordlaks?

Gjennom innovasjon og bærekraft
skaper vi fremtidens havbruk

Laksen vår

Fisken skal behandles godt og beskyttes
slik at den unngår vedvarende frykt og stress.

100 % av laksen vår er vaksinert

94,5% overlevelse i sjø

 

424 millioner måltider produsert i 2022

88% av sjølokalitetene er elektrifiserte

2 egne vannkraftverk produserer fornybar energi

Miljøet

2,85 tonn CO2e per tonn laks produsert
1,19 i økonomisk fôrfaktor.

Målsetning

Fôrfaktor under 1,1.

Alle kasserte nøter og fôrslanger skal leveres til materialgjenvinning eller gjenbruk

Vår visjon er å utnytte hele fisken og skape bærekraftige løsninger gjennom sirkulærøkonomi

Ansatte

705 ansatte, 254 kvinner og 451 menn.
11 fagbrev utdelt i 2022
114 sommervikarer
8,7% i sykefravær

Målsetning, 0 personskader og sykefravær under 6%

Jeg vil produsere fisk som vi kan være stolt av, og det mener jeg vi i Nordlaks kan være i dag

Jakob Volby (47) Driftsleder Nordlaks Smolt, avd Mørsvik. Fra Silkeborg, Danmark.

Økonomisk Bærekraft

4,5 milliarder kr i omsetning

245 millioner kr i selskapskatt

630 lokale leverandører

1,7 milliarder i verdiskapning*

* Verdiskaping defineres som summen av driftsresultat og utbetalt lønn.

Vi er skikkelig stolt over å ha Nordlaks som hovedsponsor!

- Melbo Fotball