Ledergruppe i Nordlaks

Ledelsen i Nordlaks

Eirik Welde – konserndirektør

Bjarne Johansen – driftsdirektør Nordlaks Havbruk AS

Eirik Nikolaisen – salgs- og markedsdirektør

Tor Anders Elvegård – direktør Nordlaks Oppdrett AS

Tomas Tømmerås – driftsdirektør Nordlaks Produkter AS

Øivind Skjevling – driftsdirektør Nordlaks Smolt AS

Inge Berg – direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling

Bernt Ola Nilsen – Finansdirektør

Styret i Nordlaks

Kjell Bjordal – Styreleder

Inge Berg – Nestleder

Tore Valderhaug – Styremedlem

Robin Berg – Styremedlem

Therese Berg – Styremedlem

Amalie Berg – Varamedlem

Sivert Berg – Varamedlem