Åpne møter i Hadsel, Hamarøy og Harstad

Nordlaks inviterer i september til tre åpne interessentmøter i henholdsvis Hamarøy, Hadsel og Harstad. Møtene er åpne for alle som ønsker mer informasjon om vår drift ved lokaliteter i sjø eller på land i de enkelte områdene.

På møtene vil vi gi informasjon om Nordlaks, vår aktivitet og drift på lokalitetene i området. Det er anledning for å stille spørsmål i Interessentmøtene vil også ta opp relevant informasjon om den frivillige miljøsertifiseringen ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere, samt kommunen og andre offentlige institusjoner inviteres til å delta på møtet.

Alle deltakere kan komme med innspill og spørsmål i forkant som kan tas opp som saker på møtene. Innspill kan gis i påmeldingsskjema (under).

Hamarøy – gjelder settefiskanleggene på Innhavet og i Mørsvika, samt oppdrettslokalitetene i Tysfjord.

Tidspunkt: Avlyst på grunn av få påmeldte.
Sted: Nordlaks Smolt Innhavet. Benytt hovedinngangen.
Påmeldingsfrist: onsdag 21. september kl 18.00

Hadsel- gjelder oppdrettslokalitetene i Hadsel, Lødingen og Vågan kommuner samt Nordlaks Smolt sitt anlegg i Nusfjord.

Tidspunkt: Tirsdag 27. september kl 18-20
Sted: Nordlaks på Børøya. Benytt hovedinngangen.
Påmeldingsfrist: Søndag 25. september kl 18.00

Harstad – gjelder oppdrettslokalitetene i Harstad, Kvæfjord og Grovfjord.

Tidspunkt: Torsdag 29. september kl 18-20
Sted: Nordlaks sin landbase i Kasfjord
Påmeldingsfrist: Tirsdag 27. september kl 18.00

Agenda for møtene
  1. Kort presentasjon av Nordlaks-konsernet og lokalitetene
  2. Driftsplaner, miljø, lusebehandlinger og utviklingsprosjekter
  3. Frivillige sertifiseringer
  4. Spørsmål fra salen/innkomne spørsmål