Nordlaks lanserer bærekraftrapport for 2022

Bærekraftrapport Nordlaks 2022

– Vi skal være blant de beste i klassen når det gjelder bærekraftig drift og vi ønsker hele tiden å bli bedre, sier konserndirektør Eirik Welde og lanserer Nordlaks første bærekraftrapport.

Det er med stor glede Nordlaks lanserer vår aller første bærekraftrapport. Nordlaks sin visjon er «Vi skaper fremtida» og det forplikter. Det innebærer at vi skal produsere mat og samtidig ta vare på naturen og livsgrunnlaget vårt.

– Generasjonene som kommer etter oss skal ha samme mulighet til å bruke havet som matfat, som vi har i dag. All matproduksjon setter fotavtrykk, men vi skal ta vare på både fisken vår, naturen vår og folkene våre, sier konserndirektør Eirik Welde.

Nordlaks har jobbet med bærekraftig drift lenge og er opptatt av å ta samfunnsansvar og bidra til lokalsamfunnene vi er en del av.

– Vi skal være blant de beste i klassen når det gjelder bærekraftig drift og vi ønsker hele tiden å bli bedre, sier Welde.

Den nye bærekraftrapporten hjelper Nordlaks med å jobbe systematisk med bærekraft, både når det gjelder miljø, økonomi og sosial bærekraft.

Selv om havbruksnæringen har utviklet seg mye de siste tiårene, er det fortsatt utfordringer. I bærekraftrapporten kan du blant annet lese om hvordan Nordlaks bruker ny teknologi, som laseren Stingray, til å fjerne lakselus på en mer skånsom måte. Du kan lese om hvordan vi jobber forebyggende for å unngå sykdom eller du kan lese om hvordan vi jobber med å nå målet vårt om å bruke hele fisken og satsingen vår på elektrifisering. I år er denne satsingen et hovedtema. Nordlaks har investert tungt i miljøvennlige energitiltak de siste årene. Settefiskanlegg, brønnbåter, kassefabrikk og fôrflåter er alle blitt mer miljøvennlig.

– Vi vet at det er mange som er opptatt av havbruk og det er flott at det er engasjement rundt en så viktig næring for Norge. Vi håper bærekraftrapportene våre vil gi god informasjon til de som er nysgjerrige, sier Welde.

Hele rapporten finner du her: Bærekraftsrapport – Nordlaks