vår historie

 
 

Det startet med...

Nordlaks sitt første anlegg i Hanøyvik, Hadsel i 1989.

Nordlaks ble etablert i 1989 da Inge Berg kjøpte sin første konsesjon på Hanøya i Vesterålen. Inge hadde tatt utdanning innen akvakultur, og jobbet som driftsleder ved Stø Fiskeoppdrett. Han så muligheten til å skape noe selv, og til tross for liten startkapital fikk han overta anlegget fra banken. Den gang foregikk det meste med håndmakt, og utstyret var enkelt. Produksjonen i 1989 var ikke mer enn 150 tonn, et volum som slaktes på mindre enn ett skift i vårt slakteri i dag. 

Kontroll på innsatsfaktorene

Nordlaks Smolt i Mørsvika, Sørfold.

Nordlaks Smolt i Mørsvika, Sørfold.

Dette ble starten på et hjemmelaga industrikonsern født av en ekte gründer med en enorm vilje til å skape virksomhet.

Nordlaks innså tidlig nødvendigheten av å kontrollere de viktigste innsatsfaktorene selv og startet i 1992 med egen settefiskproduksjon. I dag har vi tre landanlegg, på Innhavet, i Nusfjord og Mørsvika. Det nyeste settefiskanlegget i Mørsvika i Sørfold stod ferdig i 2011, og anlegget satte en ny standard i norsk havbruksnæring innen biosikkerhet og tekniske løsninger. Mørsvika er fortsatt et topp moderne settefiskanlegg, som inntil videre, utgjør ryggraden i Nordlaks sin settefiskproduksjon. Nordlaks bygger nå Norges største settefiskanlegg på Innhavet i Nordland. Anlegget skal stå ferdig i 2019.

Filetproduksjon hos Nordlaks Produkter, Børøya. 

Filetproduksjon hos Nordlaks Produkter, Børøya. 

Startet filetproduksjon

Lakseslakteriet på Børøya ble også etablert i 1992, den gang midlertidig i et leid anlegg, før vi startet på nytt i egne lokaler i 1996. Fra å kun slakte laks og pakke fersk laks i isoporkasser, gikk Nordlaks i gang med filetproduksjon i 2001. I 2012 var tiden inne for en modernisering og utviding av filetfabrikken. Selv om det er vanskelig å være konkurransedyktig på filetproduksjon i Norge, er dette viktig for Nordlaks-konsernet når det gjelder sysselsetting, samt produkt- og markedsutvikling. Herfra selger vi i dag høykvalitets filetprodukter til krevende kunder i Norge, Europa og USA.

Nordlaks lager fersk lakseolje av restprodukter fra filet- og slakterivirksomheten. 

Nordlaks lager fersk lakseolje av restprodukter fra filet- og slakterivirksomheten. 

Nordlaks går foran

Nordlaks har mange ganger vært i forkant av utviklingen. Så også i 2007 da selskapet designet og installerte verdens største spiralfryser for hel fisk. Enda i dag er IceBerg en etterspurt merkevare med hurtig og skånsom innfrysing av hel fisk.

Inge Berg har alltid vært opptatt av å utnytte alle ressursene i verdikjeden. Ingen råvarer skal gå til spille. I 2009 startet vi produksjon av olje av restprodukter fra slakteriet og filetfabrikken. Oljen er av høy kvalitet som blir brukt i både dyrefôr og kosttilskudd. Nordlaks var også her tidlig ute, flere andre lakseslakterier har kommet etter med egen oljeproduksjon.

Verdens første gassdrevne brønnbåt

Nordlaks har kontrahert verdens første LNG/hybrid brønnbåt. Leveres i 2020.

Nordlaks har kontrahert verdens første LNG/hybrid brønnbåt. Leveres i 2020.

Mange hevet nok på øyenbrynene da Nordlaks bestilte verdens største brønnbåt i 2010. Fullspekket med nye løsninger og det siste innen teknologi, kom BB Bjørg Pauline til Vesterålen. I 2020 sjøsetter Nordlaks nok en framtidsrettet investering i form av enda en topp moderne brønnbåt. Dette blir verdens første brønnbåt med hybrid LNG-systemer for framdrift og drift av fiskehånteringssystemer. 

Visningssenter og klasserom

Vi bruker store ressurser på rekruttering til havbruksnæringen og til Nordlaks. Formidling og kunnskapsbygging er en del av vårt samfunnsansvar.  I 2011 etablerte vi Akvakultur i Vesterålen (AiV) som er Nordlaks sitt visningsanlegg hvor besøkende får lære mer om selskapet og norsk havbruksnæring. AiV har også et tett samarbeid med skoler og barnehager i regionen, og lokalitetene huser også laks som eies av Sortland Videregående skole gjennom en undervisningskonsesjon.

 

Nordlaks sin første Havfarm skal være fast forankret sør-vest av Hadseløya. Første utsett av fisk planlegges i 2. kvartal 2020.

Nordlaks sin første Havfarm skal være fast forankret sør-vest av Hadseløya. Første utsett av fisk planlegges i 2. kvartal 2020.

Framtiden rykker nærmere

Våre framtidsvisjoner rykker stadig nærmere. Vi mener at nøkkelen til en bærekraftig utvikling av næringen er å ta i bruk nye havområder til matproduksjon. 

De første ideene om Havfarmen hadde Inge Berg i  2015 . Utviklingen av Havfarmen er et innovasjons-og forskningsløft for alle i næringen, samtidig som det gir vår region et betydelig løft i akvititetsnivået. I 2017 fikk vi innvilget 21 utviklingstillatelser av myndighetene.  Dermed var selskapets største løft i historien i gang. 

Til sammen skal vi investere 2 milliarder i Havfarmene og ytterligere 1-2 milliarder i øvrig virksomhet. Havfarmen er en viktig brikke i vår framtidige produksjonsstrategi, Nordlaks-modellen. 

Tenker stort – oppskrift på suksess

Fra den spede begynnelsen bygde Inge og hans medarbeidere i Nordlaks stein på stein. Inge tør tenke stort og tør ta risiko. Alle pengene selskapet har tjent har blitt reinvestert i fremtiden til selskapet. 

Nysgjerrighet, kunnskap og sterk framtidsfokus, blandet med teft, en porsjon fandenivoldskhet og litt flaks, er blant Inges drivkrefter. Og havbrukskonsernet Nordlaks sin suksessoppskrift.